DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1954 str. 88     <-- 88 -->        PDF

2. Rok za izradu teza je 15 dana od danas. Teze će se odmah dostaviti svima
republičkim društvima na diskusiju s tim da ona na iste stave svoje primjedbe i prijedloge
koje treba da što hitnije pošalju Savezu.
3. Za rad na izradi referata i prikupljanju podataka za referat starat će se:
u Bosni i Hercegovini ing. Alikalfić
u Makedoniji ing. Grujoski
u Hrvatskoj ing. Potočić
u Sloveniji će Šumarsko društvo odrediti odgovornog druga
4. Savjetovanje će se držati zajedno s Kongresom i to u Ohridu početkom
oktobra
t. g.
Na ovaj Kongres pozvati i pretstavnike Grčke i Turske.


5. Upoznati Savezno izvršno vijeće da Savez šumarskih društava priprema ovo
stručno savjetovanje i zamoliti ga za materijalnu pomoć.
Ad 3. 1. Da Šumarsko društvo Makedonije kao domaći odmah obrazuje odbor
za pripremu kongresa i da obavijesti Savez koji su drugovi izabrani u taj odbor.
Ostala šumarska društva da pošalju imena svojih delegata u kongresnom odboru
kako Savezu tako i Društvu Makedonije.


2. Trajanje Kongresa sa savjetovanjem i ekskurzijom planira se na 5 dana.
Troškovi oko organizacije samog Kongresa i učešća članova Upravnog odbora i gostiju
padaju na teret Saveza, dok troškovi delegata padaju na teret republičkih društava.
Troškovi Kongresa i savjetovanja će se spojiti. Svako republičko društvo dat
će po 10 delegata za Kongres.
3. Dnevni red Kongresa utvrdit će Upravni odbor.
4. Na Kongresu će se čitati jedinstven izvještaj o radu Saveza i svih društava
kao i referat: »Uloga šumarskih inženjera i tehničara i mjesto naše društvene organizacije
u socijalizmu«.
5. Preporučuje se svim društvima da u toku godine razviju što širu aktivnost.
6. Da sva društva u prvoj polovici ove godine uplate doprinos Savezu u visini
utvrđene kvote na Kongresu. Dugovane iznose iz prošle godine da nastoje društva
na svaki način da uplate makar u vidu priloga.
Prilikom uplate doprinosa Savezu, društva mogu da zaračunaju i iznose putnih
troškova svojih delegata u plenumu Saveza.
Ad 4—1 1. Savez šumarskih društava FNRJ uzima inicijativu za donošenje uputstava
za uređenje šuma. U tu svrhu obrazuje se komisija u slijedećem sastavu: Ing. Šurie,
ing. Dr. Žarko Miletić i ing. Đ. Panić.


2. Komisija će do kraja marta t. g. izraditi nacrt Uputstava za uređenje šuma
koji će se poslati na diskusiju republičkim društvima. Republička društva će do kraja
aprila dostaviti Savezu svoje mišljenje i prijedloge, a u maju se sastaje Upravni
odbor Saveza koji će razmotriti i donijeti odluku po ovom pitanju.
3. Rad ove komisije nagradit će Savez iz svojih sredstava.
4. Republičkim društvima dati sugestiju da pristupe izradi republičkih uputstava
za uređenje šuma.
5. Obavjestiti Savezno izvršno vijeće da je pokrenuta inicijativa za donošenje
Saveznih uputstava za uređenje šuma.
Ad 4.—2 1. Da Savez preuzme brigu o radu na stručno šumarskoj terminologiji
Od strane Upravnog odbora zadužuje se ing. Fazlija Alikalfić.


2. Rad na terminologiji organizirati preko republičkih društava, u republičkim
razmjerima, i nastojati da se taj rad odmah organizira i u republikama gdje još nije
započet.
3. U svim stručnim časopisima otvoriti posebnu rubriku za šumarsku terminologiju.
Ad 4.—3 1. Savez preporuča svima društvima da pitanje školstva i izdavanja
udžbenika još jedamput prouče.


2. Da se početkom juna t. g. pred kraj školske godine održi jedan poseban sastanak
u Saveznom mjerilu. Upravni odbor Saveza treba da odredi mjesto, gdje će
se sastanak održati.