DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1954 str. 87     <-- 87 -->        PDF

dendrometrijske tablice cera,, dvoulazne kao funkcija prsnog promjera pod korom
i visine i jednoulazne kao funkcija samo prsnog promjera. Navode se postoci ogreva
i pruća i specifične težine za ogrev 1.90 a za pruće 1.04 uz odnosne grafikone.


IZ prakse: PROIZVODNJA SJEMENA BRIJESTA NA OREZANIM GRANČICAMA
D STAKLENICIMA. Oprašivanje u staklenicima, koja se mnogo primjenjuje za proizvodnju
hibrida topole, može da posluži i za ostale vrsti drveća. Prednosti metode
oprašivanja u staklenicima sastoje se u produljenju vremena podesnog za hibridizaciju
(2—4 sedmice), u mogućnosti oprašivanja stabala rane i kasne cvatnje, u mogućnosti
rada na granama stabala sa raznih često veoma udaljenih položaja i u garanciji
da ne može biti upropašćeno sjeme radi eventualno lošeg vremena (bura, mraz).
PRIMJENA IGLICA ČETINARA KAO KOMPOST U RASADNIKU doprinosi bržem
ručanju sjemena i jačem razvitku sjemenjaka.


DRUŠTVENE VIJESTI


PLENUM SAVEZA ŠUMARSKIH DRUŠTAVA FNRJ


Dana 21. i 22. februara o. g. održan je u Beogradu treći plenum Saveza Šumar ,
skih društava FNR Jugoslavije.
Plenumu su prisustvovali pretstavnici šumarskih društava sviju narodnih repu
blika. Naše Šumarsko društvo zastupali su Dr. Roko Benić i ing. Zvonimir Potočić.
Dnevni red plenuma obuhvatio je slijedeće:


1. Informacija o dosadašnjem radu na organizaciji i Zakonu o šumama
2. Izbor tematike za savezno stručno savjetovanje
3. Pripreme za Drugi kongres šumarskih društava
4. Razno:! . — pitanje izrade uputstva za uređenje šuma
2. — pitanje rada na stručnoj terminologiji
3. — pitanje školstva i udžbenika
4. — pitanje Nacionalnog komiteta za naučna istraživanja
5. — pitanje osnivanja Komore za šumarstvo.
Predloženi dnevni red je prihvaćen i usvojen je prijedlog dr. R. Benića, da u
dnevni red pod točkom »razno« uđu još dvije točke:


— pitanje donošenja uredbe o građevinarstvu
— pitanje fakultetskih šumskih dobara
Nakon diskusije po svim pitanjima dnevnog reda plenum je usvojio slijedeće
zaključke:
Ad 1. 1. Da sastav Komisije Saveznog izvršnog vijeća, koja 7e radila Nacrt
Zakona o šumama ostane isti.


2. Da se odmah u svim Društvima povede diskusija b Zakonu o šumama na
bazi materijala koji nam je poznat i onoga što smo na plenumu čuli. Zahtjevi da se
zakonom regulira pitanje fakultetskih šumskih dobara.
3. Da se kod Saveznog izvršnog vijeća odmah insistira da diskusija o Nacrtu
zakona o šumama bude javna.
Ad 2. U Saveznoj komisija za izradu teza i za izradu referata za savezno


stručno savjetovanje određuju se: ing. Šurić, ing. B. Stamenković, ing. Prokopljević,


ing. B. Šikić, ing. M. Knežević.


Komisija može ukoliko nađe za potrebno da konzultira i druge stručnjake po.


izvjesnim pitanjima.


Članovi ove komisije kao i oni stručnjaci koje komisija bude angažirala oko
izrade referata biti će za rad honorirani odnosno nagrađeni od strane Saveza
Š. D. FNRJ.