DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1954 str. 7     <-- 7 -->        PDF

U »Hrvatskoj njivi« od 21. IX. 1918, dakle već pred sam konac Prvog- svjetskog
rata objelodanjen je članak pod naslovom: »O našem šumarstvu«. Na kraju tog inače
vrlo instruktivnog članka pomenuto je i s nekoliko riječi i Hrvatsko šumarsko društvo.
Pisac kaže slijedeće: »Valovi, koji su od vremena do vremena udarali o tvrdu
obalu našeg šumarstva, imali su prividno dva izlazišta. Jedno više, vrhovnu upravnu
vlast, koja je imala da koncentrira sav organizatorski rad oko pridizanja šumarstva
i da vodi sav vrhovni nadzor, i jedno niže stalešku organizaciju »Šumarsko društvo«,
koje je trebalo da bude slobodni forum, koji pokreće i potiče i ognjište za promicanje
interesa šumarstva«.


Rekosmo prividno dva izlazišta. Uistinu pak bilo je to samo jedno.
Kroz decenije već uvukao se običaj, da je uprava »šumarskog društva«
bila u rukama vladinih organa. Tim je bio već u zametku ugušen svaki
slobodoumniji rad toga društva, jer je naravno upravni odbor mogao
zaključiti samo ono, za što je znao, da a priori nema zapreka odobrenju
sa strane nadzorne vlasti. Slično se događalo i na skupštinama, gdje je
malo tko imao snage da se usprotivi prijedlogu, što ga je iznio — njegov
»pretpostavljeni«. Dalje se kaže u istom članku: »Očito je, da su odatle
oni znaci kljenuti društvenoga srca i ukočenosti društvene šije, koju
niti periodične injekcije slobodoumnijih i mlađih elemenata nijesu mogle
izliječiti«.


Mi se i danas, nakon skoro četrdeset godina, s gornjim navodima
pisca ne bi mogli složiti. Imena, odličnih naših stručnjaka: Protić, Kesterčanek,
Partaš, Borošić, Kozarac, Kosović, Nenadić, Petračić i mnogi,
mnogi drugi, koji su bili dijelom predsjednici, tajnici i odbornici društva,
jamče nam, da je upravni odbor i te kako vodio brigu o stanju šuma
i šumarstva i da je svuda i svagdje stajao na braniku za uredno vođenje
šumskog gospodarstva, a naročito da se održi potrajnost u našim šumama.
Znamo, da je društvo uvijek vodilo brigu o šumarskoj nastavi i da
se baš Hrvatskom šumarskom društvu imade zahvaliti, da je došlo do
osnutka Visoke šumarske škole u Zagrebu.


Jugoslavensko šumarsko udruženje


Sa sjednici Srpskog šumarskog udruženja 24. veljače 1919 upućen
je poziv svim šumarskim udruženjima u državi, t. j . hrvatskom šumarskom
društvu; Kranjsko-Primorskom Gozdarskom društvu i Šumarskoj
organizaciji za Bosnu i Hercegovinu. U pozivu Srpskog šumarskog udruženja
spominje se uglavnom, da je ujedinjenjem u jednu jedinstvenu
državu nastala potreba, da se sva šumarska udruženja na teritoriju
države ujedine u jedno šumarsko udruženje. Nadalje pozivlje Srpsko> šumarsko
udruženje ostala društva na pripremu zajedničkog zbora, na kome
bi se izvršilo spajanje i organizovala jedinstvena uprava.


Na osnovu toga poziva razvila se prepiska između svih šumarskih
udruženja, a njen je rezultat bio, da su se u mjesecu maju 1920 godine
sastali u Zagrebu delegati svih šumarskih društava. Na tom sastanku je
utvrđeno, da se sva četiri šumarska društva stope u jedno društvo pod
imenom »šumarsko društvo Srba, Hrvata i Slovenaca te da sjedište tog
društva bude u Zagrebu. Zaključeno je nadalje, da se izrade pravila i
da se podnesu na prihvat vanrednim skpuštinama dosadašnjih društava,
a zatim, da se sazove zajednički zbor svih društava, koji će prihvatiti
izrađena pravila i izvršiti izbor nove uprave.


Za rad oko izradbe pravila, kao i za pripremu cjelokupnog materijala
za konstituirajuću skupštinu, izabran je naročiti odbor, koji je na