DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1954 str. 68     <-- 68 -->        PDF

ZAKLJUČAK


1. Prosječni godišnji debljinski prirast jele iznosi:
a) na pokusnoj plohi »Stari Zaturni« . . 5´60 mm ± 1´79 mm;
b) na pokusnoj plohi »Jasle I« 3´73mm± l´26mm;
c) na pokusnoj plohi »Belevine« ... . 3´72 mm ± 1"41 mm;
d) na pokusnoj plohi »Tuški Laz« ... . 3´22 mm ± 115 mm.


Maksimalni prosječni godišnji debljinski priras
t imaj u jelova stabla prsnog promjera od 65 cm, izuzevši pokusnu
plohu »Stari Zaturni« ,na kojoj je utvrđen maksimalni prosječni
godišnji debljinski prirast na jelovim stablima prsnog promjera od
75 cm (vidi tabelu br. 4 i sliku br. 4).


2. Maksimalni prosječni godišnji visinski prirast jele iznosi:
a) na pokusnoj plohi »Stari Zaturni« 29 cm;
b) na pokusnoj plohi »Jasle I« 20 cm;
c) na pokusnoj plohi »Belevine« . 22 cm;
d) na pokusnoj plohi »Tuški Laz« 17 cm.


Navedeni maksimalni prosječni godišnji visinski prirast imaju jelova
stabla prsnog promjera od 25 cm (pokusne plohe »Belevine« i »Tuški
Laz«) i 30 cm (pokusne plohe »Stari Zaturni« i »Jasle I«) (vidi tabelu
br. 5 i sliku br. 5).


Kod prsnog promjera od 65 cm jela prosječno godišnje priraste
u visinu:


c) na pokusnoj plohi »Stari Zaturni« 20 cm;
b) na pokusnoj plohi »Jasle I« . 5 cm;
c) na pokusnoj plohi »Belevine« 8 cm;
d) na pokusnoj plohi »Tuški Laz« . 5 cm.


3. Prosječni godišnji volumni prirast jelovine po hektaru iznosi:
a) na pokusnoj plohi »Stari Zaturni« ... . 8´4 m3 ili3´6% ;
b) na pokusnoj plohi »Jasle I« -. 11´2 m3 ili 2´2% ;
c). na pokusnoj plohi »Belevine« 9´8 m3 ili 2´4% ;
d) na pokusnoj plohi »Tuški Laz« lO´O m3 ili 1*7%.


4. Na temelju komparacije dobivenih rezultata u navedene četiri pokusne
plohe izlazi, da bi u fitocenozi jele i rebrače trebalo:
a) sadanju strukturu jelovih sastojina postepeno prevesti u prebornu;
b) sadanje temeljnice postepeno svesti na optimalnu temeljnicu
od 34 do 37 m2/ha.
c) Čiste jelove sastojine postepeno prevesti u mješovite jelove i bukove
s maksimalnom premjesom bukve do 20%.
d) vršiti prebornu sječu tako, da budu zadovoljena dva uvjeta, prvo,
da intenzitet sječe ne prijeđe 25% (samo izuzetno 30%) i, drugo, da
temeljnica poslije sječe ne padne ispod 27 m2/ha.