DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1954 str. 63     <-- 63 -->        PDF

raditi na tim pokusnim plohama, da se dobije onakva struktura, kakvu
imaju pokusne plohe »Stari Zaturni« i »Belevine«. Na pokusnoj plohi
»Jasle I« valjalo bi u prvom redu doznačivati jelova stabla od 30 do 50
cm p. p., jer su ta stabla ondje previše zastupana. Dakako, da ćemo
doznačiti i po koje deblje i tanje stablo, ako je ono oštećeno, bolesno ili
ako ima slabo razvijenu krošnju. No zdrava, debela, jelova stabla s lijepo
razvijenom krošnjom ne ćemo doznačivati, jer ta stabla najjače prirašćuju.
Na pokusnoj plohi »Tuški Laz« postupit ćemo analogno. Doznaku
ćemo skoncentrirati na debljinske stepene od 35 do 55 cm p. p., jer u tim
stepenima ima više stabala nego što bi ih trebalo biti u prebornoj strukturi.
Doznačit ćemo ovdje ondje po koje tanje jelovo stablo i po koje
jelovo stabla deblje od 55 cm p. p., ako je bolesno, oštećeno ili ako mu
je prirast počeo opadati. Zašto ne treba doznačivati zdrave, debele jele?
Odgovor na to pitanje daju nam ova istraživanja, koja su pokazala, da
jela u navedenoj fitocenozi prosječn o najjače prirašćuje kod prsnog
promjera od 65 cm, pa dapače i kod većeg prsnog promjera u prebornoj
strukturi s bukvom.


Na temelju razmatranja naših rezultata (vidi tabelu br. 6) vidimo,
da je temeljnic a od 34´2 m2/ha na pokusnoj plohi »Belevine« u
usporedbi s temeljnicama na ostalim pokusnim plohama najpovolj nij
a s obzirom na produkciju drvne mase i s obzirom na regeneraciju
šume.10 Stoga smatram, da bi temeljnicu od 34´0 m2/ha mogli zasad uzeti
kao optimalnu temeljnicu prije sječe.u šumi jele i
rebrače na II. stojbinskom bonitetu.11 Na I. stojbinskom
bonitetu bit će, naravno, normalna temeljnica nešto veća, no ne bi smjela
preći 37 m2/ha.


Ako usvojimo intenzitet preborne sječe od 25% kao maksimum sječe,
onda minimalna temeljnica, koja bi morala ostati poslije


10 Optimalna temeljnica, do koje smo došli eksperimentalnim istraživanjima, ne
razlikuje se mnogo od G a z i n o v e normale. G a z i n je izveo svoju normalu na
temelju korelacije prsnog promjera (d) i promjera projekcije krošnje (D). U jelovim
prebornim šumama Vogeza i Jure utvrđena je cva korelacija:


1) ~ 15
Kvadriramo li lijevu i desnu stranu, dobivamo:


d2 x K


ds


U5
1 a ," 225 x 4´ D*X| 225


d 2X-^ = D5xlxA


Ako uzmemo u razmatranje površinu šume od jednog hektara, onda je D = 100
metara, pa dobivamo, da je normalna temeljnica 34´9 m2/ha. Kako u prebornoj šumi
jelov mladik može uspijevati među debljim stablima, normalna temeljnica od 35 m2/ha
može se povećati na iznos od 37 m2/ha.


U novije vrijeme utvrđene su u Francuskoj modernije normale, koje
se mogu naći na str. 358. Šumarskog lista br. 10/11 od 1952, gdje se vidi, da normalna
temeljnica na najboljim stojbinama iznosi 35´4 m2/ha!


11 Temeljnici od 34´0 m2/ha odgovara drvna masa od 400 m3/ha. Ako tu masu
usvojimo zasad kao normalnu drvnu masu preborne sastojine
prije sječe u »Belevinama«, onda bi normalna drvna zaliha (V) ondje
morala iznositi:


101