DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1954 str. 60     <-- 60 -->        PDF

hektaru. Uzmemo li u račun cjelokupnu površinu šume (obraslu + neobraslu)
spomenute cifre o prosječnom godišnjem prirastu bit će, naravno,
mnogo niže. To je upravo glavni razlog, zašto se mnogima čine moji
rezultati previsoki. Svakako će biti zanimljivo, ako spomenem, da su stari
šumari već pred tridesetak godina izmjeril i u biv. reviru »Zalesini«
prosječni godišnji prirast jelovine od 11´8 m8 po jedno
m hektar u (Uređajni zapisnik Male revizije gospodarske osnove
za ostatak I. periode od 1925/26 do uključivo 1930/31, Lokve , 28. marta
1926.). Radi potpunosti ističem, da Švicarc i u nepovoljnijim ekološkim
prilikama (»Schweizerische Mittelland«) postižu po hektaru prosječno
10 do 13 m3 sveukupnog prihoda (Knuchel , 1950., str. 129.).
U jelovim šumama Jure, koje su slične našima u fitocenozi jele i rebrače,
Francuz i računaju s prirastom od 12 do 14 m:! jelovine po hektaru
(Vade-mecum, 1951, str. 128.).


Prije nego što prijeđemo na komparaciju rezultata o prirastu na
našim pokusnim plohama, ističemo, da se ovdje radi o prosječni m
godišnjim prirastima. Oni su izračunani za proteklu vremensku periodu
od 10 i više godina.


Prema tome je dopuštena međusobna komparacija rezultata s naših
pokusnih ploha, premda ti rezultati nisu dobiveni istovremeno, t. j . u
toku jedne godine.


Iz tabele br. 5 i br. 4 vidimo, da najveći visinski prirast imaju jelova
stabla prsne debljine od 25—30 cm, a da u debljinu najjače prirašćuju
jelova stabla od 65 cm prsnog promjera, osim na pokusnoj plohi »Stari
Zaturni«, na kojoj maksimalni debljinski prirast postižu jelova stabla
od 75 cm p. p. U vezi s time ističem, da je ovdje riječ o stablima, koja
prosječn o u sadašnjim sastojinama imaju dana s najveći visinski
i debljinski prirast, a nije riječ o tome, kakvi su ti prirasti bili u toku
razvoja sadašnje sastojine. Nije isključeno, da su današnje sastojine
prije nekoliko decenija jače prirašćivale u visinu i debljinu. Analiziravši
27 kolutova, izrezanih iz 27 različito debelih jelovih stabala u »Belevinama
«, VII, 1, a, utvrdio sam, da su ta stabla najjače prirašćivala u
debljinu prosječn o kod prsnog promjera od 20 cm, kad je prosječni
godišnji debljinski prirast bio 0´71 cm (u prosjeku!). No iz toga ne
izlazi, da u sadašnjim sastojinama fitocenoze jele i rebrače najveći debljinski
prirast imaju stabla prsnog promjera oko 20 cm, jer smo´na
svim pokusnim plohama u šumariji Zalesin i i izvan nje (pokusne
plohe »Krize« i »Brloško«) utvrdili uvijek istu činjenicu, da debele jele
od 65 i 70 cm prsnog promjera prosječn o najjače prirašćuju u
debljinu.


Iz Eihornovi h (1902) prirasno-prihodnih tablica za jelu može
se izračunati, da na I. stojbinskom bonitetu visinski prirast kulminira
u 35. godini, t. j . kod prsnog promjera od 8´5 cm. Tada prosječni godišnji
visinski prirast postiže vrijednost od 0´65 metara. Iz istih se tablica vidi,
da prosječni godišnji debljinski prirast kulminira nekoliko godina kasnije,
t. j . kod prsnog promjera od 10´2 cm, i da iznosi 0´68 cm. Dakako,
da se ti podaci ne mogu uspoređivati s našim rezultatima, jer se tu radi
s jedne strane o idealnim jelovim jedno dobnim šumama u Badenskoj, a
s druge strane o konkretnim jelovim šumama preborne i prelazne strukture
u Gorskom Kotaru.