DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1954 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Na spomen održane Jubilarne izložbe odbor društva zaključio je
izdati »Knjigu Spomenicu«. Kako do štampanja spomenice nije došlo to
su rasprave namjenene za Spomenicu štampane u šumarskom listu 1892
godine. Napisano je sedam rasprava. Vrijedno je te rasprave pročitati.


XVI. skupština (Varaždin 1892) bavi se opet osnutkom šumarske
akademije. — Na XX. skupštini vodila se je rasprava o stališkim pitanjima.
Osim toga donesen je prijedlog i zaključak po predmetu osnutka
šumarske pokusne postaje. Iz toga se vidi, da je društvo već 1896 god.
polagano veliku važnost za podizanje pokusnih postaja, kako su već tada
imale neke naprednije zemlje. Na ovoj skupštini vodila se je rasprava
o pitanju: Koji se način uređenja šumskog gospodarstva preporuča za
šume pod osobitim javnim nadzorom (Zakon od 26. III. 1894).
Jedna od najvažnijih skupština bila je XXII. (Zagreb 1898). U toj
godini na dan 20 listopada otvoren je novo sagrađeni »šumarski dom«.
U Dom su smještene društvene prostorije, šumarski muzej i šjumarska
akademija. Iz izvještaja društvenog tajnika Andrije Borošića predloženog
skupštini razabiremo, da se je tečajem zadnjih nekoliko godina vodila
uglavnom skrb, da se namaknu potrebna novčana sredstva za izgradnju
Doma. U pomoć pri teklo je Društvu zastupstvo brodske Imovne
Općine, koje je Društvu porijelilo zajam od 70.000 for. Općina grada
Zagreba darovala je Društvu besplatno gradilište. Na toj skupštini osnovan
je i jubilarni stipendij za polazak nauka na šumarskoj akademiji a
za sinove društvenih članova. Iste je godine (9. X. 1898) otvorena Šumarska
akademija, koja je kasnije pretvorena u Fakultet. Sve do nedavna


t. j . više od pedeset godina uživala je Akademija gostoprimstvo šumarskog
doma.
Josip Kozarac, tadanji urednik Šumarskog lista predložio je, da se
u čast otvorenja šumarskog doma izda »Spomenica«. Spomenica je izašla
sa slijedećim sadržajem: 1. šumarski dom i šumarski muzej. 2. Hrvatsko
šumarsko društvo i Gospodarsko šumarsko učilište u Križevcih. 3.
Svečano otvorenje šumarskog doma i šumarskog muzeja. 4. Opis redovite
XXII. glavne skupštine.


Na XXIII. skupštini (Zagreb 1899) predložio je Aleksandar Ugrenović
st. osnutak Uzgojne zaklade za djecu šumarskih činovnika. Na


XXVI. skupštini (Zagreb 1902) raspravljeno je: o što bržem i uspješnijem
posumljavanju kraških goleti. Osim toga vodila se je rasprava: da
zemaljska vlada izda što prije naputak za sastavljanje gospodarskih
osnova. — XXVIII. skupština (Zagreb 1904) moli vladu, da se državni
ispiti za samostalno vođenje šumskog gospodarstva održe djelomice i u
samoj šumi. Ista je skupština tražila, da apsolventi Šumarske akademije
budu primljeni u državnu službu, a na XXX. skupštini (Zagreb 1906)
moli se, da se poduzmu koraci, da se apsolventima zagrebačke Šumarske
akademije otvori put u bosansko-hercegovačku šumarsku službu.
Godine 1909 održana je XXXIII. skupština (Petrinja). Na toj skupštini
održao je Andrija Borošić predavanje o uređenju šumskog gospodarstva
uopće, a naročito obzirom na gospodarenje i uređenje šuma, koje
stoje pod osobitim javnim nadzorom. — Na XXXIV. skupštini (Zagreb
1910) osnovana je literarna zaklada Andrije Borošića.


Rad Hrvatskog šumarskog društva od 1914 do 1918, obzirom na rat,
je vrlo skučen.