DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1954 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Rezultati


Na temelju analize izvrtaka izračunao sam ove jednažbe za prosječni
godišnji debljinski prirast jele:


a) na pokusnoj plohi »Stari Zaturni«:
Y = 1-23901 -r 015392 x — 000048 x2 (6)
b) na pokusnoj plohi »Jasle I«:
Y = — 012040 + 016156 t — 0´00128 x2 (7)
c) na pokusnoj plohi »Belevine«:
Y = 0-83324 -f- 0-13122 % — 0´00098 x2 (8)
d) na pokusnoj plohi »Tuški Laz«:
Y = 0-26030 + 011423 z — 0-00087 JC2 . (9)
U jednadžbama od (6) do (9) (Y) označava prosječni godišnji debljinski
prirast jele u milimetrima, a (X) označava prsni promjer stabla
u centimetrima.
Iz jednadžbi od (6) do (9) izračunao sam prosječni godišnji debljin


ski prirast (Mr ==. Y) i prosječno vrijeme prelaza i Tr = ~ j


za pojedine debljinske stepene širine od 5 cm. Rezultate tih obračuna
svrstao sam u tabeli br. 4, a predočio sam ih na slici br. 4 (strana 94.
i 95). Na toj slici puna crta označava prosječni godišnji debljinski prirast
iskazan u milimetrima za razliku od prekinute linije, koja označava
prosječno vrijeme prelaza iskazano u godinama.


Na temelju podataka o totalnim visinama jelovih stabala (tabela br.
3) i o prosječnom vremenu prelaza (tabela br. 4) izračunao sam pomoću
formule (1) prosječni godišnji visinski prirast jele u
pojedinim debljinskim stepenima posebno za svaku pokusnu plohu. Ti se
rezultati nalaze u tabeli br. 5, a prikazani su na slici br. 5, na kojoj debela
linija označava prosječni godišnji visinski prirast, a tanja linija
predočuje krivulju totalnih visina.


Rezultate o apsolutnom prosječnom godišnjem prirastu
jelovine, kao i o postotku toga prirasta, svrstao
sam u tabeli br. 6. U toj istoj tabeli nalaze se rezultati o prosječnom
godišnjem sastojinskom debljinskom prirastu (m), o
standardnoj devijaciji toga prirasta (o) i njegovu k o j eficijentu
varijacije (v).


Razmatranje dobivenih rezultata s naročitim osvrtom na buduće
gospodarenje u fitocenozi jele i rebrače


Opisana metoda rada za izračunavanje prirasta vezana je uz dvije
negativne sistematske pogreške. Prva negativna sistematska pogreška
izvire odatle, što smo broj ili godove na osušenim izvrcima. Zbog
toga su prosječna vremena prelaza preduga za oko 2%, a rezultati o
prirastu jelovine su preniski za gotovo isto toliki postotak.


Druga sistematska pogreška dolazi otuda, što nismo uzeli u račun
priras t kore , nego samo prirast drveta. Vlastitim istraživanjima na