DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1954 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Znajući da je cilj svih nas šumara da naše sile usredotočimo, obraćam se vama
da pomognete osnovati »Šumarsko društvo sa sjedištem u Zagrebu«.
Prva je skupština održana 14 listopada 1876 god. u Zagrebu i to u
dvorani »Streljane« u Tuškancu (današnja kino dvorana) Skupštini
predsjedao je nama već poznati šumarnik Ante Tomić. Na toj je skupštini
zaključeno, da društvo nosi naslov »Hrvatsko-Slavonsko-Dalmatinsko
šumarsko Društvo«. Ovaj naslov nije odobren po tadanjoj zemaljskoj
vladi već je bilo odobreno, da naslov mora glasiti Hrvatsko-Slavonsko
šumarsko Društvo«. Ova prva skupština stvorila je niz važnih zaključaka
a među tim i zaključak koji glasi: »U svrhu šireg obrazovanja
šumara za samostalno vođenje šumskoga gospodarstva treba osnovati
šumarsku akademiju u Zagrebu«. Ne samo ova, već i sve naredne skupštine
našeg društva kroz dvadeset su godina stvarale po tom predmetu
slične zaključke.
Prirodno je, da društvo nije htjelo a ni moglo biti bez svog društvenog
glasila. Već 1 siječnja 1877 god. izlazi prvi broj šumarskog lista.
Isto tako poduzeti su već prvih godina koraci da se osnuje društvena
knjižnica.
Od četrdesetipet skupština koje je održalo šumarsko društvo od 1876
do 1919 god. nisu bile sve u jednakoj mjeri važne. Prema tomu mi ćemo
u ovom našem prikazu predočiti predloge i zaključke onih skupština, koje
su u bitnosti utjecale na šumarske prilike u Hrvatskoj — odnosno na
one zaključke koji su utjecali na smjernice rada samoga društva.
Na IV skupštini (Vinkovci 1880), zaključeno je da se šumarsko učilište
u Križevcima podigne na stupanj Akademije. VI. skpuština (Zagreb
1882) uzela je u pretes »Nacrt novog šumskog zakona«. Nažalost taj
nacrt nije nikada došao pred saborski zakonodavni odbor. Na VII. skupštini
(Ogulin 1885) osnovana je Koroskenijeva zaklada. Iz ove zaklade
davala se je pomoć udovicama i djeci preminulih članova. Na toj je skupštini
također vođena rasprava o načinu sječe u planinskim šumama (preborni
sjek). Na X. skupštini (Nova Gradiška 1886) raspravljeno je pitanje:
»koji su uzroci, da u posavskim šumama, podignutim prirodnim
putem, zapremaju veći dio jasen i brest, te koja su najshodnija sredstva,
da se tomu predusretne« ? Izvjestitelj po tom pitanju bio je Josip Kozarac.
Nakon diskusije prihvaćena je slijedeća rezolucija:


»Dosadašnji način pomlađivanja hrastika sa petgodišnjom predzabranom uz sadanje
stojbinske odnošaje nekih srezova, pokazao se ne samo nesigurnim, već i skupocjenim,
te će ga valjati što skorije drugim shodnim zamjeniti i to takovim, koji će
nam osigurati uzgoj hrastovine, a oslabiti navalu jasenovine«.


XI. skupština (Zagreb 1887) raspravljala je o preinaki zakona
Imovnih općina. Na XII. skupštini (Mi tro vica 1888) raspravljalo se je o
pitanju proreda u šumama Imovnih Općina. Na XIII. skupštini (Osijek
1889) predložio je šumarnik Prokić predlog da šumarsko društvo sagradi
svoj vlastiti Dom u Zagrebu.
God. 1891 održana je u Zagrebu povodom pedesetgodišnjeg opstajanja
Gospodarskog društva »Jubilarna gospodarsko-šumarska izložba«.
Izložba održana je na današnjem trgu Maršala Tita. Uz veliki broj izložbenih
paviljona šumarsko je društvo podiglo ukusan paviljon znatnih
dimenzija. Nakon zatvaranja izložbe predmeti, koji su bili izloženi u šumarskom
paviljonu, sačuvani su za šumarski muzej, koji je 1898 otvoren
u šumarskom domu.