DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1954 str. 49     <-- 49 -->        PDF

2. pokusna ploha »Belevine« sa pokusnom plohom »Tuški Laz«;
3. pokusna ploha »Jasle I« sa pokusnom plohom »Belevine«;
4. pokusna ploha »Stari Zaturni« sa pokusnom plohom »Belevine«..
Ad 1. Na pokusnim plohama »Stari Zaturni« i »Jasle I« neki su
faktori podjednaki, a drugi su različiti. Podjednaki faktori su: a) nadmorska
visina; b) ekspozicija; c) inklinacija; d) stojbinski bonitet; e)
obje su plohe zaštićene od opasnih vjetrova, koji pusu od jugozapada.
Različiti faktori su:f) struktura; g) temeljnica ih) smjesa
vrsta drveća.


Ad. 2. Kod pokusnih ploha »Belevine« i »Tuški Laz« podjednaki su.
faktori: a) nadmorska visina; b) ekspozicija; c) inklinacija; d) stojbinski
bonitet; e) obje su plohe izložene opasnim vjetrovima; h) smjesa.
Različiti faktori su: f) struktura i g) temeljnica.


Ad 3. Kod pokusnih ploha »Jasle I« i »Belevine« podjednaki su faktori:
g) temeljnica ih) smjesa. Različiti su svi ostali faktori,
ali je između njih najmarkantnija struktura .


Ad. 4. Na pokusnim plohama »Stari Zaturni« i »Belevine« podjednak
je faktor samo struktura . Svi ostali faktori su različiti.


Razmatranje o prirašćivanju jele moći ćemo — prema tome — vršiti
s obzirom na stukturu, temeljnicu i smjesu. Utvrditi, kako
ti faktori utječu na prirašćivanje jele u debljinu, u visinu, pa, naravno,
i na čitavu produkciju drvne mase, to je — čini se — za šumsko gospodarstvo
najinteresantnije.


Metoda rada


Za izračunavanje debljinskog i volumnog prirasta upotrebio sam
onu istu metodu, koju sam opisao u svojim radovima »Vrijeme preiaza«,
šumarski list br. 1, Zagreb 1953., str. 37.—50. i »0 šumskoj proizvodnji
u fakultetskoj šumi Zalesini«, Glasnik za šumske pokuse br. 11, Zagreb,


Razmatrajući različite mogućnosti za određivanje visinsko g
prirasta, došao sam na pomisao, da bi se visinski prirast
mogao odrediti iz visinske krivulje pomoću vremena
preiaza , kako sam to prikazao na slici br. 3.


~>~T.--^-TM->-*Tlj-*-TJ,^-TM-*
Sl.br. 3.