DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1954 str. 46     <-- 46 -->        PDF

U navedenim pokusnim plohama zadnje sječe su bile 1947. i 1948.
godine.


Navedene pokusne plohe izabrao sam tako, da su obuhvaćene sastojine
različitih temeljnica, i to »Stari Zaturni« sa temeljnicom
od 23,8 nr/ha, »Jasle I« sa temeljnicom od 35,1 m2/ha, »Belevine« sa
temeljnicom od 34,2 m2/ha i »Tuški Laz« sa temeljnicom od 44,7 m2/ha.r>


Sl/ha 6r. 1.


Pokusne plohe »Stari Zaturni« i »Jasle I« nalaze se na I. stojbinskom
bonitetu po š u r i ć e v i m tablicama.
Pokusne plohe »Belevine« i »Tuški Laz« nalaze se na II. stojbinskom
bonitetu po šurićevim tablicama.
Treći i četvrti stojbinski boniteti nisu uzeti u razmatranje, jer su
vrlo slabo zastupljeni u fitocenozi jele i rebrače.


Pokusne plohe »Stari Zaturni« i »Belevine« imaju preborn u
struktur u s obzirom na broj stabala u pojedinim debljinskim stepenima
(vidi grafikone na slici br. 2). Ističem, da preborna struktura nije
tipična za sadašnje sastojine šume jele i rebrače, pa je izbor tih ploha
iziskivao dosta vremena.


Druge dvije plohe — »Jasle I« i »Tuški Laz« — imaju nepra vilnu
strukturu, t. j. takvu, koja je na prijelazu između jednodobne
(binomske) i pre borne (hiperbolične) strukture, što je tipično
za sadašnje sastojine šume jele i rebrače.


5 Ove temeljnice se odnose na stabla svih vrsta drveća, koja su deblja od
17´5 cm prsnog- promjera. Podaci u rubrikama br. 11, 13 i 14 tabele br. 1 izračunati
su također za taksacijsku granicu od 17´5 cm.