DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1954 str. 42     <-- 42 -->        PDF

prika. Premda česmina nije elemenat makije, ovdje tako izgleda, jer su
sva odraslija stabla posječena tokom rata. Nadstojna sastojina je alepski
bor 100%. Za smolarenje uzeto 40% stabala. Tlo i smještaj također dosta
karakteristično za ostala radilišta na otocima u smislu florističkom, pedološkom
i klimatskom.


Svrha eksperimenta


Osnovni je cilj cijeloga rada na eksperimentalnim poljima, da se ustanovi
najpodesniji termin zarezivanja uz upotrebu stimulatora. Istovremeno
će se pratiti i utjecaj smolarenja na prirast drvne mase, premda
se već zna da je time samo neznatno umanjen i da taj gubitak izčezava
prema vrijednosti smole.


Poznato je da neka borova stabla, inače posve zdrava i dobro razvijena,
daju vrlo malo smole, skoro ništa, dok druga, često i slaba izgleda,
daju abnormalno mnogo, premda su u neposrednom susjedstvu. Ima stabala
koja su davala po 8,10 pa i više kilograma u jednoj sezoni. Ovakvima
će se posvetiti osobita pažnja, nastojeći ustanoviti, da li se radi o kakvom
subspeciusu i kakvom. Posebno će se sabirati sjeme i sijati u rasadniku
i na terenu, evidentirajući takva mjesta, da bi se jedamput i to provjerilo,
da li postoje nasljedne sposobnosti u smolovitosti, što je i vrlo vjerovatno.
Također će se istraživati da li je to slučajnost koja ima posve
druge uzroke. 0 vanrednoj važnosti baš ovoga istraživanja jasno govore
spomenuti podaci.


Eksperiment omogućava i točnu evidenciju dinamike curenja smole,
što će nam omogućiti da se oslobodimo daljnjih približnih ocjenjivanja
po mjesecima. Analiza uzima u obzir i meteorološke podatke stanica Hvar
i Makarska, koja svakoga mjeseca izdaje Pomorska hidrometeorološka
služba u Splitu. Pored komentara iz tabelarnoga pregleda bit će odmah
vidljivo i lako uporedivo, koliki je prinos po varijanti, mjesecu, kvadratnom
centimetru i t. d.


Ovim je općim osvrtom zahvaćeno uglavnom smolarenje alepskoga
bora, dok je crni zanemaren zbog ograničenoga prostora a i mnogo manjega
značaja. Ustvari, smolarenje crnoga bora u Dalmaciji ima mnogo
slabiju perspektivu od alepskoga, i po broju sastojina i stabala je mnogo
inferiorniji, pored činjenice da je i po prinosu neznatniji. Postoje dva
radilišta (osim Brača) i to na terenu šumarije Sinj sa 8.200 stabala i na
terenu šumarije Knin sa 15.800 stabala. Nije se uspijevalo dosada postizati
veći prinos od 60 do 75 dgr. Ali još ne znači da mu se u radu ne će
pokloniti više pažnje.


Rad na varijantama


I. Varijanta . Na prvoj podvarijanti zarezuje se na dosadašnji
način francuskim nožem svaki treći dan redovito sa zarezom 7 mm visine,
širina bjeljenice 7 cm (kao i na ostalim varijantama). Ne upotrebljava se
nikakav stimulator. Druga podvarijanta se zarezuje također svaki treći
dan, isti dan kao i prva, ista visina zareza, ista širina bjeljenice, bez stimulatora.
Za razliku od prve podvarijante, ne zarezuje se francuskim nožem
nego američkim i to tako da se skida samo kora, bez ikakvoga zadiranja
u drvo.