DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1954 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Moramo naglasiti, da je Gospodarsko Društvo već u svom prvom početku
imalo svoje društveno glasilo., koje je najprije izlazilo pod naslovom
»List Mesečini«. Prvi je broj izašao u srpnju 1842 god. Kasnije je
naslov lista promjenjen u »Gospodarske Novine« a malo zatim u »Gospodarski
list«. Možda se kome čini da ovo nije bilo potrebno pomenuti —
ali kada naglasimo, da baš Gospodarskom Listu imademo zahvaliti, da su
brojne rasprave iz područja šumarstva — dok šumari još nisu imali svog
glasila — štampane u Gospodarskom Listu. Ne bi vas htio zamarati da
vam pomenem naslove tih rasprava. Ali, vas moram upozoriti da među
tim raspravama imade i,vrijednih stvari.


List Mesečni donosi već 1843 god. (dakle prije 110 godina), članak
Antuna Tomića, pod naslovom »Predlog kako da se očuvaju šume u potrebitom
stališu i kojih se pri tom pravilan deržati valja«. U 1844 god.
štampan je u istom listu članak Dragutina Kosa pod naslovom »Korist
dervah i potriboća, da se šume u Hervatskoj čuvaju i plode«, i t. d. Ovo
naše prvo šumarsko udruženje kroz nekoliko je godina izdavalo i svoj
list i to pod naslovom »Trudovi odsjeka za Hrvatsku i Slavoniju«. I na
njemačkom jeziku »Verhandlungen der Forstsektion«. Toliko o radu
našeg najstarijeg Šumarskog udruženja.


Rad Hrvatsko-Slavonskog šumarskog Društva.


U Gospodarskom Listu od 1871 god. čitamo na strani 187, da privremeni
odbor šumarskih stručnjaka na čelu sa županijskim nadšumarom
Vladimirom Koroskenyem, pozivlje šumare civilne Hrvatske kao i
one s područja Vojne Krajine na sastanak u Križevac i to za dne 9 prosinca
1871 god. U istom godištu rečenog lista čitamo slijedeće: »Stari
grad Križevac oživi ovih danah sastankom mnogobrojnih šumarah iz
raznih krajevah naše domovine, da vjećaju kako i kada bi se udesiti
imala glavna šumarska skupština, da konstituirajući odbor u tu svrhu
nacrta program za odborsko djelovanje i skupštinsko viećanje.« Dalje
se u istom članku pominje slijedeće: »Viećanje započe konstituiranjem
odbora za buduću prvu veliku skupštinu šumarah tro jedne Kraljevine.
Ovaj odbor sastoji se iz 31 člana, od kojih 6 čine središnju upravu sa sjedištem
u Križevcih«. Sastanak skupštine uglavljen je za god. 1873. Određeni
sastanak nije održan ni u 1873. god. a niti narednih godina. Tek godine
1876 čitamo na strani 40 Gospodarskog Lista poziv Vladimira K6roskeny-
a kojim pozivlje šumare Hrvatske i Slavonije da se udruže. Iz
tog poziva donosimo samo neke najvažnije stavke. »Gotovo nikoga nema
među nama, tko ne bi priznao, koliku važnost i upliv imadu šume u gospodarstvu
i koje mjesto zaslužuje da zauzme šumarstvo u našem narodnom
gospodarstvu.


Možemo li ravnodušno gledati postupanje sa šumama uopće ? Može li nam biti
svejedno što se u šumarstvo i za njegov razvitak čini i namjerava, a da se ne čuje
naš glas ? Mogu li pojedinci zapriječiti i otkloniti ono, što je po šumarstvo štetno
a ne korisno ? Uopće, može li se za napredak tako razgranjene struke — kako je
šumarstvo uspješno raditi, ako svikoliki u tu svrhu zvani ne dolaze u bliži dodir?
Iskustvo uči — ne.


Pojedini glasovi su često glasovi — vapijućih u pustinji. Samo složnim i zajedničkim
radom možemo najglasnije prepriječiti neovlašteno i nedopušteno postupanje
sa šumama, pomoći usavršiti redarstvene i urediti šumske odnošaje, dići vrijednost
šumskih površina i šumske cijene drva, uvesti dobro kućanstvo i postaviti ga na zdrave
temelje, pružati piscima potrebne podatke, sakupljene svestranim iskustvima. Zajedničkim
radom poticati ćemo jedan drugoga, da se prizovu u to kolo svekolike sile, da
pomognu prosvjetiti struku, kako bi se prosvjetom popravilo naziranje našega općinstva.