DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1954 str. 37     <-- 37 -->        PDF

šume), jer se nastoji, da seljak sam izrađuje svoju šumu umjesto da pro


daje drvo na panju, škola time služi i unapređenju seljačke šume. Sličnu


praktičnu nastavu škola pruža učenicima poljoprivrednih .škola, koji


imaju već osnovne pojmove iz šumarstva.


Škola priređuje tečajeve za općinske vještake, koji trebaju da pružaju
seljaku pomoć kod izrade, premjerbe i prodaje drveta. Tu se održavaju
tečajevi za seoske učitelje, da bi dobili potrebno znanje i razumijevanje
za šumu. Studenti šumarskog fakulteta polaze također posebne
tečajeve na ovoj školi. Od postanka ove škole u VII. 1947. prolazi godišnje
kroz tečajeve 700—800 učesnika raznih kategorija. Do danas ih je bilo
u svemu preko 4.000. Na školi rade upravitelj i dva nastavnika, a uzdržava
je Poljoprivredno-šumarska komora, za štajersku uz pripomoć savezne
vlade.


Škola u Pichlu ponosi se postignutim uspjesima u masovnom uzdizanju
šumskog radništva, u povećanom i poboljšanom učinku rada u
šumi, u unapređenju seljačke šume i općem šumarskom prosvjećivanju
naroda. To je potrebno, kada drvo stalno dobiva na upotrebljivosti i vrijednosti.
Imali smo priliku, da se osvjedočimo, kako modernizirana Tvornica
papira u Brucku (Miirztaler Papierfabrik) prima u preradu smrčev
materijal od čišćenja i proreda već sa 3 cm promjera naviše, neokoran.
U godini 1954 austrijske tvornice papira, celuloze, drvenjače i kartona
preradit će 2,5 miliona m3 drveta, većinom sve materijal iz čišćenja
i proreda.


U Austriji postoje još dvije ovakve škole za šumske radnike u mjestima
Ort bei Gmunden i Hohenlehen. I pored tih škola izdavaju se brojne
publikacije za šumske radnike za rad u šumi, održavanje i upotrebu
oruđa i t. d.


Naši učesnici pokazali su živo zanimanje za ovakav način školovanja
šumskih radnika, koji je skroz praktičan, bez suvišne teorije. Imamo
mnogo razloga, da i mi što prije prihvatimo sličan sistem, koji će unaprediti
šumarstvo i šumsku proizvodnju a ujedno i materijalnu stranu šumskog
radnika.


SMOLARENJE NA KRŠU


Ing. Rudi Meštrović — Split


P
P
roizvodnja smole u Dalmaciji, koja je počela 1946. god. sa 10 tona,
stalno raste tako, da je ove 1953. g. dostigla 175,6 tona. U odnosu na
1952. g. proizvedeno je 20 tona više (154.978 kg.). Prekid u porastu je
nastao 1951. d. radi izvanredne suše, kada je proizvedeno 67 tona prema
85 iz 1950. Time još nije postignut mogući maksimum.
O značaju derivata borove smole za našu privredu ne treba posebno
govoriti. Dovoljno je reći da i pored stalnoga porasta proizvodnje, uzevši
naravno u obzir i druge republike, naše potrebe nisu potpuno zadovoljene,
niti smo se time mogli emancipirati od uvoza.
Kada se govori o značenju smolarenja u Dalmaciji, onda je vrijedno
navesti i neke posebne razloge koji govore u prilog daljnjega smolarenja,