DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1954 str. 35     <-- 35 -->        PDF

-u šumarskoj struci. Ipak je to ujedno i škola pristojnog vladanja i učtivosti.
Učenici polaze i plesni tečaj u mjestu, a svake godine priređuju
tradicionalnu šumarsku plesnu zabavu, na kojoj redovito učestvuju i najugledniji
šumarski krugovi. Tom priredbom priređivači dobivaju i znatne
novčane potpore od privrednih krugova i od pojedinaca.


Apsolventi mogu da se upišu i na šumarski fakultet, ako polože dopunski
ispit. Baš na dan naše posjete saznao je upravitelj škole, da je
bivši njegov đak postigao na fakultetu doktorat disertacijom.


Ovakav način školovanja pomoćnog šumarsko-tehničkog osoblja osigurava
odličan kadar, a moguć je i umjestan tamo, gdje ima već dovoljno
pa i suviše šumarskih inženjera.


Ipak bi danas kod naših srednjih šumarskih škola bila potrebna bolja
veza između teorije i prakse. Srednja šumarska škola u Ljubljani ima
teoretsku i praktičnu nastavu po 10 mjeseci kroz 5 godina. Od toga đaci
vrše organiziranu praksu po 2, 2, 3 i 3 mjeseca poslije 2., 4., 6., 8. polugodišta,
u svemu 10 mjeseci za vrijeme svoga školovanja. (Ferije od po
2 mjeseca ostaju im netaknute.) Tako su oni već do mature praktički
prošli sve ono, što su teoretski učili. Ovaj način nastave pokazao se vrlo
dobar. Općenit sud operative (šumskih uprava i kotarskih šumara) o
apsolventima glede njihove upotrebivosti je vrlo povoljan, jer se ti tehničari
u praksi već prvog dana službe dobro snalaze.


Zanimljiv prikaz ing. Dr. Kajfeža o toj praksi objavile su »šumarske
novine« u broju 8 od 1953. godine.


škola za šumske radnike (Waldarbeiterschule in Pichl)
(Posjeta jugoslavenskih šumara u Pichlu dne 14. X. 1953)


Školom upravlja jedan od najpoznatijih pokretača za racionalizaciju
šumskog rada u Austriji ing. Ingo Lamp. Njegovo je geslo: »OLAKŠATI
TEŽAK RAD!« (»Schwere Arbeit leicht gemacht!«).


Nekada je šumsko radništvo u Austriji bilo mnogobrojno, ali su
bijeg sa sela u gradove i zaposlenje pod ugodnijim uslovima u industriji
prouzrokovali, da je i šumski radnik počeo da napušta svoje zvanje i da
traži lakši i ugodniji posao. I dobri šumski radnici napuštali su šumu.


— Ne stiče se ugled samo dobrom zaradom. Ljudi danas drže i do naobrazbe,
koja im daje kvalifikaciju, — veli ing. Lamp. To je u prvom redu
trebalo dati i šumskom radniku.
Poslije ovog rata izašao je u Austriji zakon o stručnoj naobrazbi
šumskog radnika. Zakon propisuje za sticanje stručne kvalifikacije ovaj
put: 3 godine radi mladić kao učenik (šegrt). Svake godine polazi 14
dana školu za šumske radnike. Kada tako navrši 3 godine rada, polaže
ispit za pomoćnika. Kao pomoćnik radi 2 godine i u tom svojstvu polazi
svake godine istu školu po 14 dana, nakon čega polaže ispit za šumskog
radnika. Time je kroz 5 godina i 5 tečajeva po 14 dana te 2 ispita stekao
zvanje kvalificiranog šumskog radnika.


Poljoprivredno-šumarska komora za Štajersku otvorila je god. 1947.
u zamku Pichlu, sjeverno od Brucka na Muri, školu za šumske radnike.
Radnici uče ovdje sve radove u školskom šumskom rasadniku, velikom


1.5 ha, na pošumljavanju, čišćenju i proredama te iskorišćavanju šume.
Oni upoznavaju najsavremenije šumsko oruđe, od kojega nije najvažnija