DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1954 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Stručna naobrazba pomoćnog šumarskog-tehničkog osoblja u Austriji


Posjeta jugoslavenskih šumara Saveznoj šumarskoj školi u Brucku na Muri
(Bundesfbrsterschule Bruck a/M) dne 14. X. 1953.


Ekskurziju je dočekao upravitelj škole dr. ing. Hans Puzyr i dao
učesnicima ljubazno sve podatke o školovanju pomoćnog šumarsko-tehničkog
osoblja.


Godine 1900. otvorena je u novoj velikoj zgradi srednja šumarska
škola za čitavu Austriju, čiji su apsolventi bili i neki od Slovenaca. Poslije
Prvog svjetskog rata ukazala se srednja šumarska škola za Austriju
suvišnom, kraj dovoljnog broja šumarskih inženjera, te je god. 1935.
ukinuta. Godine 1938. otvorena je u istoj zgradi 2-godišnja Savezna
šumarska škola, koja odgaja revirne šumare ili u našem smislu lugare,
školovanje se sastoji iz četiri etape: predprakse, škole, prakse po završenoj
školi i državnog ispita za pomoćnu šumarsko-tehničku službu.


Predpraksa . Uslov za predpraksu je uspješno završena potpuna
»glavna« (ranije »građanska«) škola ili 4 razreda gimnazije. Predpraksa
traje najmanje 2 godine kod šumskih uprava, koje imaju za to
posebno ovlaštenje od pokrajinskih šumarskih odjeljenja. Nastup predprakse
mora se prijaviti kotarskoj šumarskoj inspekciji, jednako i prekid,
ako do njega dođe, kao i uzrok prekida. Praktikant vodi propisani
dnevnik rada i bilježi u nj svoja zapažanja. Upravitelj mjesečno preispituje
i ovjerava dnevnik. Upravitelj izdaje praktikantu svjedodžbu o trajanju
i uspjehu prakse sa ocjenama, koju ovjerava kotarska šumarska
inspekcija. Sama predpraksa ne jamči kandidatu prijem u školu, ako je
broj kandidata veći od broja raspoloživih mjesta u školi.


škola . U Austriji postoje 3 savezne šumarske škole ovog tipa:
Bruck (štajerska), Ort bei Gmunden (G. Austrija) i Waidhofen (D.
Austrija).


Osim svih uobičajenih priloga kandidat mora predložiti liječniku
svjedodžbu o normalnom vidu i sluhu te sposobnosti vršenja službe u
visokogorskom terenu. Kandidati polažu prijemni ispit, na kome moraju
predati opis svoga rada u toku 2-godišnje predprakse. Usmeni ispit je
teoretski i praktični, pri čemu kandidata ispitaju, kakvo ima razumijevanje
i odnos prema šumskoj struci. Školska godina traje 10 mjeseci:
od 15. septembra do 15. jula. Nastava je usko povezana sa praksom. Što
učenici teoretski dopodne nauče, popodne praktički primijenjuju. U tu
svrhu škola ima šumski rasadnik i školsku šumu, veliku 423 ha.


Na dan naše posjete školi đaci su bili u šumi na izgradnji šumskog
puta.


Praksa poslije škole. Po završenom dvogodišnjem školovanju
apsolvent se upućuje u praksu na službu u jedan od šumskih
revira.


Državni ispit za pomoćnu šumsko-zaštitnu i tehničk
u službu . Ispiti se održavaju svake godine u septembru kod
pokrajinskih šumarskih inspekcija. Pored običajnih dokumenata kandidat
predlaže svjedodžbu o završenoj šumarskoj školi, svjedodžbu o službi
poslije završene šumarske škole i svoje službene dnevnike. Položenim
ispitom njegova je stručna izobrazba formalno završena.


čelična je to škola, u kojoj se mladi ljudi osposobljavaju za svoje
odgovorne zvanje stručno i moralno , što je od najveće važnosti baš