DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1954 str. 31     <-- 31 -->        PDF

tor traje svega 3 minute, četiri motorne mazge i jedna žičara Wyssen,
bez ikakve stoke, izvući će svih 8.000 m3 oborene građe u roku 30 dana
iz svih jaruga do puteva. Jednoglasan sud svih učesnika ekskurzije bio
je: od svih dosada poznatih traktora za izvlačenje drveta iz šume motormuli
je najsavršeniji.


Povodom ove prirodne katastrofe ostvarena je zamisao dr. ing. Neubergera
iz saveznog ministarstva poljoprivrede i šumarstva u Beču te je
u augustu 1953. osnovano
specij alno privatno
poduzeće, koje je
uzelo u najam 5 motormulija
od Saveznog ministarstva
poljoprivrede
i šumarstva, uz
amortizaciju na 5 godina,
dok postoji ugovor
za 12 motornih
mazgi. Amortizacija računa
se na 5 godina, zakupnina
zaj edno s amortizacijom
računa se za
traktor dnevno po 225
šilinga, uz mjesečnih 20
radnih dana. (Kupovna
moć šilinga iznosi praktično
15 naših dinara.")
Poduzeće se bavi izvlačenjem
i pospremanjem
drveta kod prirodnih
katastrofa (oluja, lavina,
potkornjaka). Za
pravovremenu izradu,
izvlačenje i prodaju
vjetroloma država je
seljacima dala beskamatni
zajam. Prodaju
izrađenog materijala
vrši selj ačka zadruga. i


Ova pokrajina predstavlja
brežuljkast teJednoosna
prikolica, prednjim krajem poduprta kozom,
čeka na traktor.


ren sa prosječnom nadmorskom
visinom 800
m, gdje više ne uspijeva pšenica. Ekstenzivno seljačko gospodarenje,
praćeno steljarenjem, pretvorilo je prirodnu šumsku zajednicu bukve,
jele i smrče većinom u čiste borove sastojine, u kojima je tlo jako
degradirano. Da bi se to ispravilo, treba ukinuti steljarenje. Pošto
su tamo duboka tla na silikatnoj podlozi, šumari pomažu akciju kod
uvađanja kalcifikacije i upotrebe vještačkih gnojiva po umjerenim cijenama,
da bi se na taj način rasteretila šuma. Na tim terenima i čiste
sThrčeve sastojine loše uspijevaju. Stoga šumari pristupaju kalcifikaciji