DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1954 str. 30     <-- 30 -->        PDF

moćnika. (0 školovanju tih šumara dajemo još poseban prikaz). U šumariji
su zaposleni: upravitelj inženjer, pomoćnik inženjer, 1 šumar tehničar,
1 šumarski tehničar pripravnik, 1 računovođa i 1 administratorka.
Za 100 državnih šumskih uprava u Austriji postoji Generalna direkcija
državnih šuma u Beču.


13. X. 1953. krenuli
smo autobusom
preko Linza i Dunava
do blizu kotarskog mjesta
Freistadta, oko 30
km daleko do češke granice.
Tamo je u dva politička
kotara, na području
5 općina, dne
18. VII. 1953. u 18.45
sati iza vrućeg dana nadošao
sa sjevera orkanski
vjetar, praćen ledom.
U uvalama bio je
zrak rijedak i oluja je
baš u tim dobro zaklonjenim
uvalama i jarugama
za nekoliko minuta
polomila i izvalila
140.000 m3 drveta, sve
u privatnom malom seljačkom
posjedu. Smrče
i jele je oborilo, borove
prelomilo, dok su
ariši ostali čitavi.
Stigli smo na područje
općine Schonau,
sela Strass, gdje je vihor
oborio 8.000 m3
drveta. Tu su 4 motormulija
tipa »Universal
70« izvlačila drvo iz jaruga
do ceste. U mekom
terenu bili su putevi napravljeni
samo za to iz


Svrdao 0 75 cm kopa rupu dubine 60 cm za sadnju vlačenje. Traktor je vutopola.
Potrebno vrijeme za iskop 15 sekunda. kao dugačku građu


v . (prednji kraj na samaru,
stražnji po zemlji) usponom od 32%. Ustanovili smo, da je traktor
izvlačio 4-om 3 građe na samaru i jednoosnoj prikolici mekim putem,
širine 1.40 m, usponom od 27% (mjereno padomjerom). Da se izbjegne
danguba zbog čekanja kod utovarivanja, upotrebljena je i druga jednoosna
prikolica sa gumenim točkovima. Pod uzdignuti prednji kraj natovarene
prikolice podvuče se traktor, prednji dio prikolice spusti se pomoću
2 ručne dizalice na stražnji dio traktora. Ukopčavanje prikolice na trak68