DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1954 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


GLASILO ŠUMARSKOG DRUŠTVA HRVATSKE


GODIŠTE 78 FEBRUAR-MART GODINA 1954


JUBILARNA PROSLAVA ŠUMARSKOG DRUŠTVA HRVATSKE


Ing. Alfons Kauders


(Referat održan na skupštini Šumarskog društva 6. II. 1954.)


Drugovi, ne znam da li je Upravni odbor šumarskog društva bio sretne ruke,
kada je na sjednici od 8 siječnja t. g. zaključio, da mi povjeri časnu zadaću, da prigodom
održavanja sedamdesetpete redovne skupštine — dakle u neku ruku »Jubilarne
skupštine« — prikazem u kratkim crtama rad našeg društva kroz tričetvrt stoljeća.
Molim drugove, da ne budu prestrogi suci.


Drugovi, dozvolite mi da prije no što prikažemo u glavnim crtama društveni rad
šumara zadnjih sedamdesetipet godina s nekoliko riječi pomenemo i da se sjetimo
rada najstarijeg Šumarskog udruženja, t. j . Udruženja, koje je osnovano 1846 i djelovalo
do 1856 godine.


Za vrijeme velikog Narodnog pokreta četrdesetih godina prošlog stoljeća
utemeljeno je uz ostale narodne ustanove i Hrvatsko-Slavonsko
Gospodarsko Društvo. (1841). Ovo je društvo bilo stjecište ne samo naprednih
i rodoljubnih gospodara već je to društvo bilo i stjecište nekolicine
naprednih šumara. Među ovima nalazimo Antu Tomića, Franju Šporera,
Dragutina Kosa i još neke druge. Ove stručnjake brojimo također
i kao prve radnike naše stručne literature. Kos je poznat po svojoj propagandističkoj
raspravi pisanoj na njemačkom jeziku »Das Forstwesen
Kroatiens« (šumarstvo Hrvatske 1847). U ovoj raspravi predočuje Kos
žalosno stanje šumarstva u Hrvatskoj. Istodobno daje upute koje i kakove
mjere bi trebalo poduzeti da se šume spase od posvemašnje propasti.
U toj raspravici traži Kos, da se u šumarsku službu namjeste domaći
sinovi, a da to bude moguće — treba osnovati šumarsko učilište.


Godine 1846 predlaže Kos, da se u Gospodarskom Društvu osnuje
»šumarski Odsjek«. Kosov je predlog usvojen a Gospodarsko Društvo
razdiljeno u dva samostalna odsjeka i to u gospodarski i šumarski.


Prvi šumarski sastanak održan je 26 prosinca 1846 u Prečecu (kraj
Dugog Sela). Na tom je sastanku bilo prisutno 17 šumara koji su izabrali
prvu upravu. Za nadstojnika šumarskog odsjeka izabran je Franjo
šporer, šumar brodske narodne regimente br. 7. U odbor je izabran uz
ostale Ante Tomić, šumar narodne križevačke regimente, i Dragutin Kos.
Pod vodstvom pomenute trojice ovo prvo naše šumarsko društvo pokazalo
je lijep napredak. Skupštine održane su god. 1847. u Sisku, 1850 i
1851 u Zagrebu. Na skupštini god. 1851 dovršena je i redakcije pravila
a društvo dobilo je naslov »Društvo šumarsko za Hrvatsku i Slavoniju«.
Najuspjelija bila je peta skupština, održana u Pakracu 1852 godine. God.
1856 ovo prvo šumarsko društvo prestaje radom.


čitateljima Spomen-knjige »Pola stoljeća šumarstva« poznato je, da
je rad najstarijeg šumarskog udruženja prikazao u tančine prof. Ugrenović.


41