DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1954 str. 29     <-- 29 -->        PDF

m3 svježe jelovine. Na udaljenost od 800 m trebao je za vožnju u oba
pravca, zajedno sa utovarom i istovarom, 40 minuta. Za 8 sati »mazga«
obično napravi 10 vožnji, pri čemu utroši 301 nafte i 11 ulja.


Upravitelj državne šumarije u Mollnu ing. Glatzel dao nam je podatke
o svojoj upravi, šume ima 11.900 ha, sječni etat iznosi godišnje


34.000 m3 (26.000 m3 sječe i 8.000 m3 prorede), od čega 18.000 m3 lišćara
i 16.000 m3 četinara. Šuma je u fagetumu,. sa 120-godišnjom ophodnjom,
do 40—45 cm prsnog promjera. Kod mase iznad 7 cm samo 1% četinara
pada u ogrev, jer kvalitetno lošije i razbijeno drvo ide u tvornicu ljepenke.
Bukovina daje 65—75% tehničkog drveta, računajući ovamo i
.
.
-:
Breme trupaca od 8.69 m» sadržaja kod izvlačenja iz šume.


celulozno drvo Tendencija je daljnjeg uzgajanja šume, da se dobije ubuduće
omjer 0.4 bukve i 0.6 četinara (jele, smrče i ariša). Ariš se ovdie
uzgaja od pojedinačnih stabala pa do učešća 20%


Uprava zaposluje 120 stalnih šumskih radnika, čija je zarada dobra
Placa na sat iznosi 6.65 šilinga. Dodaci na plaću su: 5% na upotrebu
oruđa, 1 sat dnevno priznaje se, ako radnik noćuje u šumi ili na izgubljeno
vrijeme za hodanje u šumu, ako je put duži od 1 sata. Nedjeljno


e mh rfdnih Sati ^°k Se 2 sata PriznaJe za


orZT KJA ^ ´ održavanje


oruđa. Kao dodatak na stanarinu radnik prima 40 šil., a za svako dijete


po 30 sil. mjesečno. Svi dodaci iznose kod ove šumarije prosječno 55%


radmkove zarade za efektivno izvršen rad. Skoro sav posao obavlja se


naravno, ugovorom u akordu. uoavija se,


kniiv?T arij a ™ a . 9 šumarskih (u našem smislu lugarskih) revira, od


kojih 7 sa po jednim šumarom, dok imaju dva revira još i po jednog po