DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 2-3/1954 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Skrižaljka o učinku i troškovima kod izvlačenja drveta na području državne šumarije u Mollnu
a Opis puta Pad u °/0 uspon u °/0
(—, + ) dužina
Smrča
bukva
Km
Dnevnim3
učinak
m3/km
Trošakm3
(šilinga)
m3/km
Ukupn
mas
"
kamenit
snježni
saijeg smrznuti
bez puta
— 22
— 18, —25
— 20, — 40 +5 , 500, m
— 10, + 10, + 15, 800 m
6 sm 4 bu
sm
3 sm 7 bu
sm
1,1
2,5
1,2
1,5
28,
17,8
21,6
35,7
30,80
44,50
25,92
53,55
21,4
37,9
42
16,7
19,50
15,20
35
11,10
e
e
snijeg i led
kopnjenje snijega
kopnjenje snijega
kamen, blato
udubljen put
kamen, blato
— 22
— 10 —20
— 16—2 2
— 20 —35
— 12—1 5
— 20 —35
bu
bu
bu
sm
bu
srn
1,1
1,2
1,8
2,2
0,9
2,2
26
21,25
22,35
24,10
26
17,2
28,60
25,50
40,23
53,02
23,40
37,80
27,90
37,20
32,4
27
30
26,6
25,40
31
18
12,27
33,33
12,09
bez snijega
meka ilovača
. — 15 — 18
— 16 — 22
1 sm 9 bu
bu
1,5
1,8
. 29,55
36,80
44,33
66,24
22,3
14
14,86
10.44
tvrd snijeg — 8 — 18, + 5, 200 m sm 2,4 37,36 89,66 17,9 7,46
kamenit put
kamen, blato
kamen, blato
kamenit put
— 12 — 20
— 12 — 18
— 12 — 18
— 12 —20
sm
8sm 2bu
3 sm 7 bu
sm
3
3,5
3,5
2,4
45,75
42,32
2950,25
137,25
148,12
101,50
120,60
12,3
18,5
31,7
16,1
4,10
5,29
9,06
6,71
troškovima uračunati su svi pogonsski troškovi kao i troškovi amortizacije i opravaka!