DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1954 str. 24     <-- 24 -->        PDF

ZAPAŽANJA SA EKSKURZIJE JUGOSLAVENSKIH ŠUMARA
U AUSTRIJU


(11—14. oktobra 1953.)


Ing. Vladislav Beltram


Šumski traktor »Motormuli«


M
M
eđu traktorima gusjeničarima ovaj je traktor pobudio i kod nas u
najnovije vrijeme posebnu pažnju, jer je naročito podesan za izvlačenje
drveta iz šume i pod najtežim vremenskim i terenskim uslovima. Da
se i naši šumari bolje upoznaju s tim austrijskim proizvodom, dalo je
Šumarsko društvo Slovenije u vezi sa firmom »Motormuli« poticaj za
stručni ogled tog traktora.
Tako je dne 11. X. 1953. priređena ekskurzija u Austriju, u kojoj je
sudjelovalo 22 šumara: 8 iz Slovenije, 5 iz Hrvatske, 3 iz Bosne i Hercegovine
(2 su iz tehničkih razloga izostala), 4 iz Beograda, po 1 iz Vojvodine
i Makedonije. Ekskurziji je prisustvovao i predstavnik firme »Slovenija-
avto«, koja kao uvozna firma ima poslovne veze sa tvornicom
»Motormuli« u Mollnu u G. Austriji.
Toga je dana ekskurzija stigla vlakom u Graz, gdje ju je dočekao
predstavnik firme g. Busse. Još istog dana produžen je put autobusom
preko mjesta Bruck, Leoben, Liezen, Phyrrnpass, Klaus do Molina. Iste
večeri dočekali su nas u Mollnu i pozdravili direktor tvornice ing. 0. Hacker
i predstavnici Saveznog ministarstva poljoprivrede i šumarstva dr.
ing. Ender i dr. ing. Neuberger.
Sutradan uslijedio je ogled i demonstracija traktora motormuli tipa
»Forst 60« i tipa »Universal 70«. Konstruktor traktora i ravnatelj tvornice
»Motormuli« ing. 0. Hacker tumačio je postanak i razvoj traktoragusjeničara,
koji se od svih ostalih razlikuje u tome, što teret ne samo
vuče nego jedan njegov dio i nosi na sebi. Otuda mu i naziv motormuli
ili motorna mazga.
Godine 1934. bio je primijenjen u Austriji kao vojnički traktornosač
za terete do 2 tone u alpskim predjelima. God. 1938. po prvi put
upotrebljen je u šumarstvu i to u Bavarskoj, gdje su zimi ručnim saonicama
izvlačili drvo iz planinskih predjela u nizinu. Traktor je natovario
8 ljudi i vukao 8 praznih saonica uzbrdo natrag u šumu. Poslije Drugog
svjetskog rata usavršen je specijalno za izvlačenje drveta iz šume. Tako
je nastao tip od 60 KS, nazvan »Forst 60«. Gusjenice se zadovoljavaju
širinom puta od 142 cm. Teži 4 tone i prima na svoj samar na leđima
breme od 2 tone, dok na prikolici istovremeno vuče još 5 tona. Pogonska
osovina je sprijeda, motor smješten nisko i zaštićen u čeličnoj kadi. Elastičan
sistem točkova kod gusjenica omogućuje traktoru prelaženje
preko neravni i kamenja na putu bez lupanja. Motor je tipa Steyr, poznate
tvornice automobila i motora Steyr, sa 5 brzina naprijed i 1 brzinom
natrag, postizava brzinu kretanja pod teretom 15—20 km/sat. Traktor
ima vitlo smješteno sprijeda, ručicu sa dizalicom, koja se okreće u
svim pravcima te služi za izvlačenje trupaca iz šume pomoću žicanog
užeta 0 12 mm, dugačkog 100 m, kao i za dizanje i to varenje tereta do
1.25 tone na samar traktora ili na prikolicu.