DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1954 str. 23     <-- 23 -->        PDF

nieima, koji se način do danas održao. Može se kazati, da su posljednje
organizacione forme dale daleko bolje rezultate nego prve organizacije.
Brigadni sistem pokazao se neefikasan. On je u zamisli dio dobar, ali su
mu manjkali preduslovi za izvršavanje takvih radova.


Osim toga je i solidnost u izvršavanju samog rada po brigadnom
sistemu bila daleko ispod prosjeka, jer je brigada redovno nastojala, da
što prije svrši obavezu. Nasuprot, veoma dobre rezultate dao je sistem
predradnika, pogotovu ako su radnici uposleni kao stalna radna snaga.


Pri radu na pošumljavanju, zbog velike potrebe na radnoj snazi na
drugim poljima rada, trajno se osjećao manjak radne snage. Najveća je
oskudica bila u godinama 1948.—1949. To se pomanjkanje prvih godina
to jače osjećalo što ti radovi nijesu bili stimulirani. Budući da su druge
grane djelatnosti bolje plaćale radnike, te imale osigurano snabdijevanje,
to je odliv radne snage bio na ta područja. Za pošumljavanje ostala je
ženska radna snaga i odrasli ja djeca. Naravno da rad pod takvim okolnostima
nije mogao biti tako uspješan kao pod redovnim prilikama.


Na rezultat je nesumnjivo utjecao i manjak stručnog kadra, čitavo
vrijeme izvršenja plana osjećao se na svim linijama manjak inženjera,
tehničara, nadzornog osoblja i predradnika. Pogotovu u vrijeme desetdnevnog
izvještavanja taj je manjak postigao kulminaciju. Događalo se,
da je inženjer spriječavan administracijom rijetko kada mogao izlaziti
na teren. To je bilo na štetu stručnog rada, jer stručnjaci unatoč zalaganja,
kraj takvih okolnosti nisu mogli polučiti bolje uspjehe. Posljednjih
godina se stanje u tom pravcu vidno poboljšalo.


Rad na pošumljavanju u periodu izvršenja Petgodišnjeg plana imao
je niz poteškoća stručne organizacione prirode. Unatoč tim poteškoćama
on je dao rezultate, koji su od trajne vrijednosti. Iz njega se crpe mnoge
korisne pouke, koje će dobro poslužiti pri budućem pošumljavanju većega
obima.


LITERATURA


1. Petgodišnji plan razvitka narodne privrede FNRJ 1947.—1961. Izdanje Borbe
Beograd 1947. (p. 54).
2. Zakon petgodišnjeg plana razvitka narodne privrede NRH 1947.—1951. Prilog
»Narodnog lista« 1947. (p. 4).
3. Ing. A. Horvat: O nekim neposrednim zadacima istraživačkog rada na degradiranom
kršu. Šumarski list 1951. (p. 44).
4. Ing. A. Horvat: Nedostatci pri radovima pošumljivanja »Narodna država«,
organ RKK Zagreb, 1948. (p. 56).
5. Akta šumskih gospodarstava »Kapela« broj 6034/52. »Dalmacija« broj 1697/52,
»Javornica« broj 4346/52, »Viševica« 9231/52.
6. Dr. M. Anić: Nekoliko misli u prilog unapređenja naše šumske produkcije.
Šumarski list, 1951. (p. 53-54).
Resume


L. A. analyse les resultats du reboisement de terrains carstiques dans la periode
du Plan quinquennal (1947—1951). 11 passe en revus les resultats obtenus se rapportant
a la superficie boisee, Putilisation des essences et les techniques employees. L´A.
donne un bref apercu des formes d´organisation du travail et leur efficacite.