DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1954 str. 20     <-- 20 -->        PDF

»Robiniomanija« pri izvršenju petgodišnjeg plana pokazala je, gdje
je mjesto bagrema na kršu. Na debljim pjeskovitim tlima bujičnih nanosa
dobro uspijeva bagrem. Na ostalim degradiranim terenima krša nije pokazao
dobar uspjeh.


Na skeletoidnim, sitno kamenitim terenima napose onima, koji su
obrasli uspravnim vrijeskom (Erica verticillata) na otocima i na obalnom
području Dalmacije postignut je vrlo dobar uspjeh sjetvom alepskog bora
krajem augusta ili septembra pred početak ili za vrijeme prvih jesenskih
kiša.


U kontinentalnom dijelu krša na području ličkih vriština uspješno je
primjenjivan obični bor (Pinus silvestris).
Razmjerno malo se pošumljavalo sadnjom čempresa prem je poznato
da ta sadnja daje vrlo dobre rezultate.


Konačno valja primijetiti, da bi trebalo neke vrste, koje su tek malo
upotrebljavane, kako se to vidi u tabeli 4., mnogo više forsirati. Razlog
da se pojedine korisne vrste nisu obilnije upotrebljavale treba tražiti u
pomanjkanju podesnih sjemenskih baza, a djelomice u nepoznavanju
uspješne tehnike rada, te pomanjkanju sadnica. Trebalo bi u mnogo većoj
mjeri na mjestima gdje stojbinske prilike odgovaraju, upotrebljavati
kavkasku, grčku i špansku jelu (Abies Nordmanniana, A. cephalonica,
Abies pinsapo) te duglaziju (Pseudotsuga Douglasii). Na to nas upućuju
postojeće kulture oko Rijeke, Rovinja i t. d. Jednako tako trebalo bi na
zato podesnim mjestima više pošumljavati lovorom, bademom, košćelom.
abručkim borom, pinjolom i t. d.


Pri sadnji sadnica uspjeh je bio uvelike uvjetovan ne samo izborom
terena za pojedinu vrstu te vrstom drveća, već isto toliko manipulacijom
sadnica te vremenom i načinom sadnje. Na ovo pitanje ćemo se još podrobnije
osvrnuti. Uspješnom se pokazala sjetva sjemena gorskog javora,
bijelog jasena, cera i pitomog kestena. Dobar je uspjeh bio sjetvom sjemena
na krpice u degradiranim sastojinama bukve i bukovim šikarama.


Pomenuli smo, da je pri izboru vrsta obzirom na ekološke prilike bilo
griješaka. Tako je na pr. u nekim slučajevima crni bor upotrebljavan u
neposrednoj blizini mora.


Pošumljavanje vršilo se sadnjom i sjetvom u jamice a mjestimice je
vršena sjetva omaške. Na području Dalmacije kopane su kod uspješnog
pošumljavanja sadnicama jame veličine 40 cm X 40 cm X 40 cm. Sjetva
sjemena vršila se u jame dubijine 20—25 cm. U kontinentalnom kršu
(Lika) kopane su jamice za sadnju veličine 30 cm X 30 cm X 30 cm.
Sjetva sjemena vršena je u jamice dubljine 15—20 cm oko kojih je očišćen
prsten korova. Drugi načini obrade na pr. potpuna obrada tla ili
obrada na krpe, podizanje gradona i t. d. nisu vršeni.


Jamice su redovno kopane prije samog početka rada. U nekim krajevima
kopane su jamice i ljeti te nakon iskopa ponovno zatrpane zemljom.
Pri pošumljavanju redovno u jesen u te je jame sadnja obavljena pomoću
sadilj a.


Iz izloženoga vidimo da u periodu Petogodišnjeg plana, praksa, obzirom
na obimnost zadataka i težnje da ih na vrijeme izvrši, nije uspjela
unijeti pri izboru vrsta i tehnici rada, koliko je meni poznato — gotovo
ništa novo. Nasuprot tome u organizaciji bilo je novih organizacionih