DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1954 str. 18     <-- 18 -->        PDF

drveća iskazalo gospodarstvo »Viševica«, koje je prema izboru vrsta
upotrebljavalo, iako u manjoj mjeri one, koje zaslužuju veliku pažnju pri
pošumljavanju degradiranog krša, kao Cedrus sp., Pinus brutia, Pinus
maritima, Tamarix gallica, Celtis australis, Laurus nobilis i t. d. šteta,
da tim vrstama nije posvećena veća pažnja te da se nije mogla voditi
sistematska evidencija, kako bi došli do sigurnijih podataka o uspjehu
njihove primjene.


Kod svih gospodarstva najbolje su zastupane i dale najbolje rezultate
»klasične« vrste. Tako Pinu s nigr a dominira na cjelokupnom
području degradiranog i nedegradiranog krša. On zaprema na pojedinim
gospodarstvima 17—34% uspješno pošumljene površine. Pinu s ha1
ep e n s i s zaprema 28—31% površine u gospodarstvima Viševica i Dalmacija.
Kod istih gospodarstava održao se Cupressus sempervir
e n s na 2—9% pošumljene površine. Picea excel sa je u kontinentalnom
dijelu krša zastupljena na 3—15% površine. Pinu s s i 1 v estri
s dolazi na 3—21% uspjelo pošumljene površine na području Like.


Od listača je Robinia pseudoacacia upotrebljavana na cjelokupnom
području, te zaprema od 2—10% površine. Interesantno je, da
je najveće učešće od 10% iskazano u Dalmaciji, prem joj tamo nije mjesto
osim na nekim određenim terenima. Fraxinus ornus je upotrebljavan
na cijelom području krša, te je uspio na 0.5—9% površine.
Vrlo dobri uspjesi su polučeni sa hrastovima.


Quercus lanuginosa upotrebljavan je na cjelokupnom području
krša, te ga ima na 2—19% površine. Quercus ilex je samo na
području gospodarstva Viševica iskazan na 15.2% površine. Isto tako
Quercu s ce r ri s dao je relativno vrlo dobre rezultate, t. j . uspio je
na 0.59—8.0% površine.


Izbor vrsta drveća nije bio, kroz cijelo vrijeme provođenja Petogodišnjeg
plana, uvjetovan samo biološkim i ekološkim momentima. Prvih godina
rada bila je upotreba pojedinih vrsta ovisna o raspoloživim sadnicama
u rasadniku, te urodom pojedinih vrsta drveća u izvjesnom području.
Za upotrebu neke vrste pri pošumljavanju bio je često odlučan obilan
urod te mogućnosti sabiranja.


U rasadnicima nastojalo se naročito u prvo vrijeme uzgajati prvenstveno
jednogodišnje sadnice. Zbog toga je na pr. bagrem upotrebljavan
u tolikoj količini na području krša. često su upotrebljavane jednogodišnje
sadnice vrsta, koje se redovno sade kao dvogodišnje. Tako su prvih godina
rada često u Dalmaciji upotrebljavane jednogodišnje sadnice crnog
bora. Primjećujemo, da su se jače sadnice jednogodišnjeg crnog bora
održale.


Slijedećih godina bila je donekle organizirana sjemenarska služba, pa
se moglo dobivati ne samo sjeme koje je najobilnije rodilo, već i sjeme
onih vrsta koje su odgovarale pojedinih ekološkim prilikama. Isto tako
pojačani su kapaciteti rasadnika zbog uzgoja kvalitetnih sadnica. Ipak su
kasnijih godina u nekim mjestima forsirane sadnje vrsta, kojima tamo
nije bilo mjesta. Mnogo je na pr. forsiran bagrem, često primorski bor
i t. d. Unatoč čestih sitnijih griješaka, koje su činjene kod izbora pojedinih
vrsta drveća, možemo reći, da su vrste uglavnom pravilno odabirane
obzirom na biološke osobine i ekološke uslove.