DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1954 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Postotak


Naziv vrste


Abies sp.


Cedrus sp.
Cupressus sempervirens
Larix europaea


Picea excelsa


Pinus brutia
Pinus halepensis


Pinus maritima
Pinus nigra


Pinus silvestris


Pinus strobus
Acer campestre i monspesulanum
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Amygdalis communis
Carpinus sp.
Castanea sativa
Celtis australis
Fraxinus excelsior


Fraxinus ornus
Fagus silvatica
Gleditschia triacanthos
Juglans nigra
Juglans regia
Laurus nobilis
Morus alba i M. nigra
Populus sp.
Prunus sp,
Quercus cerris
Quercus ilex
Quercus lanuginosa
Quercus sessiliflora
Quercus suber
Robinia pseudacacia
Sorbus aria
Tamarix gallica
Ulmus campestris
Razne četinjače
Razne listače


učešća pojedinih vrsta drveća Tabela 4.
Šumsko gospodarstvo
Viševica Javornica Kapela Dalmacija
% površine koju zapremaju preostale sadnice


0-6 4 0
0-28
2-50
0006
3´07 15-0
0-69
28 056 —
0´34
34-97 17-0
0´18 3 0
0-33
030
0-51 3-0
3 0
0-25
0´53 2 0
0-08 3-0
O´ll
199 6 0
0´92 0-5
0-31 9-0
0-5
1-0
0´03 10
0-42
0-08
0-63 10
038
0´59 8-0
75-21
2-59 190
093
008
2-43 5-0
o-ii
0-48


2.9
3´8

1936
21-2
9 0
31-0
31-0
9´5
0-5
0´08
016
3-2
9-5
0-2
4
0-5
2-4
17´3 8-0
8 9
0-5
io-o
2
3


vanje. Taj broj je vjerojatno kod pojedinih gospodarstava veći, ali zbog
bilježenja samo onih vrsta, koje su se održale ili kumulativnog iskazivanja
vrsta, prikazan ih je manji broj. Tako »Dalmacija« nije iskazala
crniku, s kojom je rađeno, a koja se i održala na pr. na Kozjaku kod
Splita. U tabeli nadalje vidimo, da je najveći broj upotrebi jenih vrsta