DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1954 str. 15     <-- 15 -->        PDF

1951. godini nije prošlo kroz sušni period. Zbog toga je uspjeh pri kolaudaciji
ispao povoljniji.
Razlučena slika uspjeha izgleda ovako:
Tabela 3.


Pošumljavanje u godini


e


1947.—1950. 1951. rt


´3
Šumsko gospodarstvo o o o
M
0 3-2


c ´S c -» a;


a, "3. a, M.l>


´3 3 S


M 3 3 M 3 CO v> sr 3


o 3 a5 ĆJ3
o P o


o


„Kapela" Gospić 3459 1373 396 1942 1016 52´3 2389 44-2
„Javornica" Ogulin 3030 877 28 9 1400 863 61-6 1740 39´2
„Viševica" Rijeka 5737 2948 5T3 1140 591 51-8 3540 50-0
„Dalmacija" Split 7155 2063 28-8 2293 1217 53´0 3280 34-7


19381 7261 37.4 6775 3687 54-4 10949 41-8


Prema tome od ukupnog pošumljavanja na prve četiri godine rada
otpada 66.3% a na posijednu godinu 33.7%. Prosječan godišnji uspjeh
u prve četiri godine kreće se oko 16.5% a pete 33.7%. Prema tome
uspjeh rada je daleko ispod prosječnoga (3).


Iz tabele 3. dalje vidimo, da se rezultati rada za period 1947—1950.
po gospodarstvima kreću između 28.9—39.6% osim Viševice, gdje se
uspjeh penje na 51.3%. Javornica i Dalmacija imaju gotovo iste rezultate
premda područje Javornice ima povoljnije ekološke uslove od onih
Dalmacije. Kod Javornice ima se slab uspjeh pošumljavanja tražiti vjerojatno
u slaboj tehnici rada. Nasuprot, Viševica iskazuje najbolje rezultate
za taj period. Tome su dva razloga. U prvom redu Viševica ima na
svom području šumarije Gorskog Kotara, gdje je uspjeh pošumljavanja
bio mjestimice oko 80% te područje Opatije, Klane i dijela Istre, gdje
se je uspjeh kretao između 60—70%. K tome je tu i područje degradiranog
krša bivšeg Inspektorata za pošumljavanje, sadanja šumarija Senj,
gdje je zbog dugogodišnje prakse u pošumljavanju ustaljen solidan rad,
te zbog toga uspjeh veći i iskazan sa 70%. S druge strane, prema obrazloženju
Gospodarstva Viševice, taj procenat uspjeha ima se djelomice
pripisati činjenici, što su pojedine šumarije ukupnu površinu, na kojoj
je vršeno pošumljavanje iskazale manjom nego što je stvarno bila. Radi
toga je postotak uspjelo pošumljenih površina računski ispao procentualno
veći nego što je stvarno.


Nasuprot tome procenat uspjeha u godini 1951. iskazan je kod svih
gospodarstava sa preko 50%, što je stvarno osrednji rezultat. Možemo
pretpostavljati, da je kolaudacija radova izvršena u jesen 1952. da bi
procenat bio svakako još niži.


Dosada smo razmatrali pošumljavanje u odnosu na ukupnu površinu
i uspjeh pošumljavanja. Potrebno je, da se osvrnemo na izbor, veličinu