DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1954 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Već tečajem 1946 i početkom 1947 godine radilo se na pripravama
za proslavu rečene stogodišnjice. Utvrđen je raspored i određeno, da će
referat o uzgajanju šuma, o drvnoj industriji kao i referat o štednji i
racionalnoj upotrebi drva, održati članovi sekcije u Hrvatskoj.


Kongres odnosno savjetovanje od 6. i 7. srpnja 1947 godine nije bio
samo proslava stogodišnjice našeg šumarstva, već je svrha tog sastanka
bila također, da se između drugova uspostavi i učvrsti veza, koja je postojala
prije 1941 godine.


Na tom savjetovanju prodiskutirani su zadaci 5 godišnjeg plana, a
preuzete su obaveze i utvrđeni zadaci planiranja za budućnost. Osim toga
su na savjetovanju donesene opsežne rezolucije, koje su dale smjernice
za budući rad šumarstva u FNRJ.


Iste godine održana je konferencija šumarskih sekcija DIT-a. Na
toj se konferenciji vodila plodna diskusija: 1. 0 izvršenju obaveza datih
na prvom savjetovanju šumarskih inženjera i tehničara FNRJ. 2. 0 organizacionim
problemima šumarskih sekcija Društava inženjera i tehničara
FNRJ. 3. 0 plonskom izdavanju stručne šumarske literature i t. d.


Ne dugo iza prvog kongresa inženjera i tehničara Jugoslavije, održan
je Drugi kongres. Na tom kongresu doneseni su mnogi zaključci.
Radi opsežnosti (rezolucija imade 28 točaka) ne bi u ovom prikazu o toj
rezoluciji govorili.


Na četvrtom redovnom plenumu zaključeno je, da se dosadašnji
naziv sekcije promjeni u: Sekcija šumarstva i drvne industrije.
Iz izvještaja tajnika razabiremo da je održan veliki broj predavanja i da su
organizirane brojne poučne kino predstave.
Iz izvještaja petog redovnog plenuma održanog 28. I. 1950 razabiremo, da je
sekcija izdala »Mali šumarsko tehnički priručnik«. Priručnik je štampan u šest hiljada
primjeraka. Spomenuti se mora, da je unutar sekcije osnovano 8 komisija sastavljenih
od službenika Ministarstva drvne industrije, Ministarstva šuma, fakulteta i instituta.


Na sedamdesetidrugoj godišnjoj skupštini od 20. XII. 1950, Sekcija
šumarstva i drvne industrije, DIT-a NR Hrvatske prerasla je u samostalno
»šumarsko društvo NR Hrvatske«.


Novo izabrani odbor pristupio je odmah osnivanju šumarskih klubova
terenu. Klubovi osnovani su u Osijeku, Đurđenovcu, Gospiću, Novoj
Gradiški, Novoselcu, Ogulinu, Rijeci, Vinkovcima i Splitu.


U 1952. godini počima se sa štampanjem organa za šumarsko pomoćno
osoblje »šumarske novine«. U istoj godini izdalo je društvo »Tablice
za kubiciranje trupaca i Skrižaljke za računanje drvnih zaliha u
sastojinama. Diskusije na skupštini 1952. godine bile su vrlo žive. (Iznesena
je problematika organizacije šumarske službe, bilo je govora o poljoprivrednom
šumarskom fakultetu i t. d.) U toj je godini održan znatan
broj predavanja.


Skupštinu, održanu 1. marta 1953 godine, otvorio je predsjednik društva
ing. šurić. U uvodnoj riječi on je naglasio, da je skupština u godini
1953 sedamdesetičetvrta godišnja skupština, ali da je to ujedno i stosedma
godišnjica opstanka našeg društva. Govor nastavlja ovim riječima:
»Mislim da nas sve to može ispuniti sa ponosom, što pripadamo
takovom društvu, koje tako dugo djeluje i koje je stvorilo tako sjajnu
tradiciju.«


Ovim riječima svršio bi i ja ovaj prikaz, tek bi pridometnuo: »U
novoj, socijalističkoj Jugoslaviji, šumarstvo je moglo ostvariti svoje