DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1954 str. 114     <-- 114 -->        PDF

SAOPĆENJE PRETPLATNICIMA


Ovime saopćujemo svima pretplatnicima da smo radi povišenja cijena papira
i štamparskih usluga povisili pretplatu na »Šumarski list« za članove Šumarskog društva
NRH i za članove šumarskih društava svih ostalih narodnih republika od Din.
400.— na Din. 600.— godišnje. Samo oni pretplatnici koji nisu članovi ni Šumarskog
društva NRH ni bilo kojeg Šumarskog društva Jugoslavije plaćaju iznos od Din.
840.— godišnje.


ISPRAVAK


U »Šumarskom listu« br. 1/1954 naslov tabele br. 3 na str. 31. treba da glasi:
Sušenje lovorovog lista (Folium Lauri) u 1952. g., a tabele br. 4 na str. 32: Sušenje
lovorovog ploda (Baccae Lauri) u 1952. g., a u Opasci te tabele mjesto: List sakupljen
sa istog drveća, treba staviti: Plod sakupljen sa istog drveća.


DRVNO INDUSTRIJSKO PODUZEĆE
KARLOVAC


Telefoni: 480, 660, 373


PROIZVODI 1 PRODAJE:


Hrastovu i bukovu rezanu građu


Hrastov i bukov parket


Razne proizvode drvne Industrije


Razne šumske proizvod e


ŠUMARSKI LIST


GLASILO ŠUMARSKOG DRUŠTVA NR HRVATSKE


Izdavač: Šumarsko društvo NR Hrvatske u Zagrebu. — Uprava i uredništvo: Zagreb
Mažuranićev trg br. 11 — telefon 36-473 —Godišnja pretplata: za članove Šumarskog
društva NRH i članove svih ostalih šumarskih društava Jugoslavije Din 600.— za
nečlanove Din. 840.:— za studente šumarstva i učenike srednjih šumarskih i drvnoindustrijskih
škola Din. 200.— za ustanove Din. 1.200.— pojedini brojevi: za članove
studente šumarstva i učenike srednjih šumarskih i drvnoindustrijskih škola Din. 50.—
za nečlanove Din. 70.— za ustanove Din. 100.— Za inozemstvo se cijene računaju
dvostruko. — Račun kod NB Zagreb 401-T-236. Tisak: Grafički zavod Hrvatske, Zagreb.