DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1954 str. 110     <-- 110 -->        PDF

II.
PRIJEDLOG PRORAČUNA ŠUMARSKOG DRUŠTVA NRH. za 1954. god.


Kako se iz samog prijedloga proračuna vidi, isti je gotovo za 50% niži od odobrenog
proračuna prošle 1953. godine.
Ovo sniženje rezultat je izvršenog rada na izdavanju novih publikacija u 1953.
godini, u kojoj, je u tu svrhu bilo predviđeno cea 60% cjelokupnog izdatka.


Nastavljanje sa ovako širokom izdavačkom djelatnosti i u ovoj 1954. godini
zahtijevalo bi nova visoka novčana sredstva te prouzročilo nagomilavanje zalihe publikacija,
koje bi ta novčana sredstva na duže vrijeme vezala. S toga razloga, a imajući
u vidu neizbježi v gubitak na izdavanju Šumarskog Lista, uprava društva smatra
potrebnim izdavačku djelatnost u ovoj godini suziti, a glavnu brigu posvetiti osiguranju
novčanih sredstava u svrhu pokrića toga gubitka.


Pokriće toga gubitka samo iz pripomoći, kao što je to uspjelo u prošloj 1953.
godini, uprava društva smatra za ovu godinu neostvarivim i zato se ovaj gubitak
predviđa pokriti:


1. iz postojeće zalihe publikacija,
2. iz povišenja pretplate na Š. L.,
3. iz proširenja lista sa oglasima i
4. iz pripomoći, koje se u tu svrhu predviđaju tražiti.
Prema gornjem, osnovno je u ovom proračunu slijedeće:


1. predviđa se povišenje društvene članarine sa 100%, t. j. :
a) Inženjeri i tehničari na din. 240.—, od čega:
društvu Din 180.—
klubu Din 60.—


b) lugari na din. 120.—, od čega:
društvu Din 80.—
klubu Din 40 —


c) gospodarski članovi din. 4.000.—, od čega:
društvu Din 2.800.—
Š. List Din 1.200.—


d) upisnina novih članova din. 100.—


2.
predviđa se povišenje godišnje pretplate na Š. L. za 50%, t. j. :
a) članovi Din 600.—
b) studenti Din 200.—
c) gospodarski članovi . . Din 1.200.—


3. predviđa se znatni prihod od oglasa u Š. L. i Š. N., u koju će se svrhu zamoliti
Šumska gospodarstva, Šumarije i drvno industr. poduzeća, da sve svoje oglase
štampaju u našim listovima;
4. predviđa se još uvijek znatna svota na ime pripomoći, kao neophodne za realizaciju
predviđenog djelovanja i radna društva u toku ove godine.
Na temelju prednjeg, prijedlog proračuna izdataka i primitaka za 1954. godinu
bio je slijedeći: