DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1954 str. 104     <-- 104 -->        PDF

Podbačaj u ostvarenju ovog proračuna uslijedio je iz slijedećih glavnih razloga:


A) Primici:


1. pretplate na Š. L. i Š. N. ostvarene su sa svega
44%
2.
oglasi u Š. L. i Š. N. ostvarene su sa svega 47%
3.
nove publikacije, obzirom da Lovački priručnik nije mogao izaći iz
štampe u toj godini, ostvarene su sa svega 40%
B) Izdaci:


1.
osnovni društveni izdaci ostvareni su sa 69%
2.
nove publikacije, obzirom da je Društvo uslijed pomanjkanja financijskih
sredstava prišlo izdavanju Lovačkog priručnika u zajednica sa
Savezom lovačkih društava NRH, ostvarene su sa 33%
Gledajući samo ovako numeričko izvršenje proračuna u postocima, moglo bi se
na prvi pogled zaključiti, da Uprava društva u toj godini nije na zadovoljstvo obavila
svoj zadatak. Međutim, stanje imovine društva, koje rezultira iz bilance za 1953.
godinu jasno pokazuje, da je Uprava društva u svom prošlom radu, a u granicama
raspoloživih novčanih sredstava, postigla znatan uspjeh.


Dok je imovina Š. D. koncem 1952. godine iznosila 35,426.081.10 dinara, koncem
1953. godine društvena imovina iznosi 37,020.999.60 dinara, što predstavlja povećanje
u iznosu od 1,594.918.50 dinara ili cea 5%.


Ovo povećanje imovine društva ispunilo je i naša očekivanja, a rezultat je izdavačke
djelatnosti našeg društva u toj godini.


Pripomoći, koje su ovom društvu date od strane Šumskih gospodarstava i Šumarija
te pojedinih drvno industrijskih poduzeća, bilo kao izvanredne pripomoći ili
pak u obliku gospodarskog članstva, omogućile su ovaj uspjeh. Bez tih pripomoći
ne samo da bi morao izostati svaki uspjeh, već bi i dalje izlazenje našeg Šumarskog
lista, kojeg izdaci prelaze primitke za okruglo 1,200.000 dinara, došlo u pitanje.


(Tabelarni pregledi: obračun primitaka
obračun izdataka
bilanca
stanje imovine)