DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1954 str. 100     <-- 100 -->        PDF

Materijalno stanje članstva


U diskusiji (ing. Majer, ing. Cvitić, ing. Presečki) naglašena je kao pozitivna
strana tajničkog izvještaja, upoređenje prosječnih mjesečnih plaća šumskih radnika
i službenika s takvim prosječnim plaćama ostalih struka. Po tom upoređenju proizlazi,
da su naše plaće najniže. Ako k tome dodamo teške fizičke uslove rada, koji se
odvija na nezaštićenom i od naselja udaljenom prostoru pod svakakvim klimatskim
nepogodama, gdje se intenzivno troši obuća i odjeća, onda taj nesrazmjer izlazi i
znatno veći. Po toj općoj liniji bi trebalo društvo angažirati svoje snage.


Osim toga, u današnjoj situaciji i ovi paušali, koji su određeni sa upravitelje
šumarija i tehničare, nisu više dostatni. Konačno i pitanje materijalnog položaja lugara
trebalo bi se ponovno proučiti.


Na kraju, prilikom prevođenja su učinjene različite nepravde pojedinim članovima
u razvrstavanju, pa se treba i ovdje angažirati kako bi se nepravde ispravile.


K ovoj općoj pojavi niskih plaća u šumarstvu potrebno je dodati i djelomično
posljedicu, a ta je, da jedan dio kadra izbjegava službu u zabitnijim područjima, a
dio čak i odlazi iz struke. Ima i takvih pojava, da kadrovi, bilo visoko ili srednješkolovani
ne nalaze lako zaposlenja, iako ih imamo u šumarstvu još premalo. Ovome
je dijelom doprinijelo i to, što je prestala centralna personalna služba i raspodjela
kadrova. U tome ima i negativnih strana.


Šumske štete


Diskutanti ing. Cvitić, ing. Presečki, »jedan delegat« i ing. Zmijanac. Činjenica
je, da je danas, obzirom na cijenu drveta, šumsko-odštetni cijenik prenizak i da zapravo
stimulira širenje šumskih bespravnih sječa. Cijenik treba da se povisi, ali u
razumnim razmjerama, kako bi se po njima izvršene presude mogle smatrati realnim
i naplativim.


Poseban je problem brzine presuđivanja, a prema toj brzini i sam efekat na
smanjenje šumskih šteta. Zastara šumskih šteta predstavlja za stanje šuma najveća
opasnost.


Na kraju diskusije doneseni su slijedeći:


ZAKLJUČCI:


1. »Šumarski list« je ostao u neku ruku naš opći jugoslavenski mjesečnik i
obzirom na saradnju iz svih republika i obzirom da on i u inozemstvu i kod kuće
predstavlja relativno visok nivo jugoslavenskog šumarstva s ne malom tradicijom.
Potrebno je, da se njegov nivo još jače učvrsti, a njegova tematika što više usmjeri
na upoznavanje i tretiranje problematike jugoslavenskog šumarstva.
2. Sve javne licitacije t. j . njihovi oglasi i rezultati održanih nadmetanja trebali
bi interesenti objavljivati u »Šumarskom listu«, koliko radi registracije kretanja privredne
dinamike, toliko i radi evidencije tržnih cijena za pojedine vrste drveta i
sortimente.
U tom pogledu Upravni će odbor učiniti potrebne preporuke kod nadležnih
instancija.


3. Upravnom odboru se stavlja u dužnost, da se i sa strane Društva poradi na
izdvojenju sindikata radnika i namještenika šumarske struke i sindikata poljoprivrednih
radnika i namještenika osnovavši bilo zaseban sindikat bilo da se pripoji
sindikatu drvodjelaca.
4. Društveni rad lugarskog osoblja treba uklopiti u sastav Šumarskog društva,
pa se Upravnom odboru stavlja u dužnost, da ovo pitanje pretrese i donese najpovoljniju
organizacionu formu.
5. U pitanju kadrova šumarskih tehničara i uloge srednjih šumarskih škola u
vezi sa zahtjevima šumskog gospodarstva, stavlja se Upravnom odboru u zadatak,
138