DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1954 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


GLASILO ŠUMARSKOG DRUŠTVA HRVATSKE


GODIŠTE 78 JANUAR . GODINA 1954


PRILOG POZNAVANJU UZGOJA PLUTNJAKA
(QUERCUS SUBER L.)*


Horvat ing. August (Zagreb)


I
I
ntrodukcija plutnjaka u naše krajeve pokreće se u našoj stručnoj štampi


već decenij ama. Povremeno tretiranje tog pitanja uz nekoliko ne


sistematskih pokusa sa sjetvom nije međutim moglo dati rezultate, po


kojima bi mogli zaključiti, da li postoje stvarne mogućnosti za introduk


ciju te vrste kod nas.


Kako je unošenje plutnjaka trajno aktuelan problem obzirom na ve


liku potražnju njegove kore, kao sirovine za produkciju čepova i dr., to


je Institutu stavljeno u zadatak, da prouči to pitanje. Institut je u prvoj


fazi rada nastojao, da na osnovu podataka iz literature o ekološkim za


htjevima te vrste utvrdi predjele u Dalmaciji, koji bi bili podesni u svrhu


daljnjeg istraživanja. Osim toga pristupio je sjetvi žira i uzgoju sadnica,


da bi tako dobio potrebnu orijentaciju za daljnji rad.


Dosadašnji radovi interesantni su obzirom na prikupljene podatke.
Put kojim se prošlo u radu koristan je i za praksu, jer ukazuje na neke
momente, na koje treba paziti pri unošenju stranih vrsta. Nadamo se,
da će ovaj prikaz doprinijeti osvijetljavanju problema introdukcije plutnjaka
kod nas.


*


Plutnjak ie element flore zapadnog dijela Mediterana. Kako se vidi
u karti 1 ima ga u Maroku, Tunisu, Alžiru, Španiji, Portugalu, Francuskoj
i Italiji6. Kod nas, a ni drugdje na Balkanskom poluotoku od prirode ga
nigdje nema. Neki pisci navode da plutnjaka ima u Istri i Lošinju, Dalmaciji
i Albaniji. Do tih je navoda došlo zbog toga što je Visiani27 za
Quercus ilex naveo dva varijeteta »var. nuda cortice integro laevi« i »var.
suberosa, cortice rimoso fungošo«. Zatim je napisao »Hab.: utraque
arbor promiscue tum in continente, tum in insulis totius Dalmatiae«. Kasnije
je Hire1*1 pogrešno ustvrdio, da se Visianijev naziv Quercus ilex


L. var. suberosa odnosi na Quercus Pseudosuber Santi. Ipak je u literaturu
ušlo tvrđenje da plutnjaka ima u našim područjima. Hayek11 spominje
da plutnjak dolazi u Dalmaciji »in hortis culta« no bez oznake nalazišta.
I Camus4 prema Visianiu i drugim autorima spominje plutnjak
* Iz Instituta za eksperimentalno šumarstvo Jugoslavenske akademije znanosti
i umjetnosti u Zagrebu.


ŠUMARSKI LIST 1/1954 str. 4     <-- 4 -->        PDF

u Dalmaciji. Hire13 i Hempel13 pobijaju to tvrđenje. Slično je i sa Albanijom.
Camus navodi
da plutnjaka ima u


*


Albaniji, no Markgraf15


ga ne spominje.
Neki autori spomi


«S Vw ( Zs


.-^A


\"J nju, da u Dalmaciji dol/
r^ r+l^ L^^^y lazi suplutnjak (Querj
vf^v cus pseudosuber). Kako
suplutnjak može u izvje^
s r o snoj mjeri da posluži
* kao indikator pri uvođenju
plutnjaka, osvrnut
ćemo se i na to pi


fx^Pr )kr—


tanje. Rikli22 navodi da
i-rW>´ 1 suplutnjaka ima na području
od Kranjske,


J rV~L 2


/ \ V\r^ ° \ / * CT" o preko Istre i Dalmacije
/ y s \ m do Albanije i Pindusa.


/ K~ __J^—4—


o . :7^iPi i /0 ?
Naprotiv, po Hempel-u12
d^ ° /
i Fioriu-7 suplutnjaka
nema od prirode u Dalmaciji.
Po Hempel-u
ima ga samo u Istri.


o ^v-r—**S S* * V_ o


Spominjali smo, da
Hire smatra Visianiev 1 /J Jfji «&. * / Quercus ilex L. var. su


/ i´ %&* ^ ^ đž" is»*. *» r


berosa suplutnjakom.


» « /


Danas nisu pozna


o \ ] jr 0 /
ta nalazišta suplutnja


~~\~~"~—y^*ö´


ka u Dalmaciji. Jedino


— o


na raskršću cesta za


Posedarje i Islam grčki


jSp


l. \ ^rfS <
« p» postoji veliko zimzeleno a^Ohrastovo stablo sa plu-
o>A\ ^% fes


4 J^J^ »^V


tastom korom, koje narod
zove »zeleni hrast«.


^ \Sv^d


~— O


Taj hrast nije determiniran.
Neki ga botani


, Jp


čari drže križancem.


^^-^j^fe


Možda je to Visianiev


Q. ilex v. suberosa. Nije
o 1 isključeno, da je u vri
«1 jeme Visiania27 bilo u
Dalmaciji hrastovih staj
«^ bala sa plutastom korom.


t U našoj literaturi
slabo je obrađeno pitanje
plutnjaka. Crnković
? s (1882.)5 samo usput
ŠUMARSKI LIST 1/1954 str. 5     <-- 5 -->        PDF

spominje plutnjak. Hire (1903.)13 iscrpno prikazuje i plutnjak ali se ne
osvrće na naše prilike. Gojtan (1938.)8 govori o našim prilikama, ali njegovi
neki podaci nisu tačni. Petračić (1938.)21 daje nadopunu njegovom
članku. Radišić (1940.)28 piše monografiju i preporuča cijepljenje na


Q. ilex no bez naročitog osvrta na naše prilike. Radimir28 (1952.) piše
o mogućnosti uzgoja plutnjaka.
Prema Camus-u4 plutnjak naraste do 15 m rjeđe 18—22 m visoko
i doživi dob od 250—300 pa i 400 godina. Deblo je krupno i može doseći
opseg od 4—5 m. Vanjski dio kore tvori jednolični plutasti sloj debeo
3—5 cm. Lišće mu je vazda zeleno, eliptično, 2.5—5 cm dugo i 1—3 cm
široko, narijetko je nazubljeno, sa 4—7 zubaca na svakoj strani, ozdo
nešto bjelkasto — pustenasto. Lišće ostaje na stablu 2—3 godine, tim
lišćem su obrasle 2—3 godišnje mladice.. U Francuskoj cvate potkraj
aprila te početkom svibnja, žir dozrijeva druge godine.


Plutnjak je veoma polimorfan. Poznate su brojne varijacije karakterizirane:
ljuskama na kupuli, veličinom i formom kupule, rasporedom
i veličinom plodova, kvalitetom jezgre, veličinom i formom listova, načinom
obnavljanja listova i razmještajem grančica i dr.


Razlikujemo prema ljuskama kupule: Q. suber var. genuina Coutinho;
var. crinita Guss; var. suberinita Coutinho; var. brevisquama
Batt. et Trab; prema veličini i formi kupule: var. longicalyx A. Camus;
var. subccultata Coutinho, var. brevicupulata Batt. et Trabut; prema
veličini i rasporedu plodova: var. racemasa Borzi; prema veličini ploda:
var. microcarpa Batt. et Trab. var. macrocarpa Willk. et Lange, var. dolichocarpa
A. Camus, var. clavata Coutinho; prema kvalitetu jezgre: var.
dulcis Batt. et Trabut; prema veličini i formi lista: var. vulgaris Coutinho,
var. subintegrifolio Batt. et Trab, var. integrifolia Borzi, var.
angustifolia Duhamel, var. microphylla Batt. et Trab, var. oleaefolia
Batt. et Trab., var. latifolia Duhamel, var. macrophylla Batt. et Trab.,
var. fagifolia Albert sp. Albert et Jahand: prema načinu obnavljanja
lišća: var. caduca Batt. et Trab: prema obliku i vremenu tjeranja izbojaka:
var. pendula Batt. et Trab. var. serotina Borzi.


Smatramo, da će za naše prilike najprije doći u obzir varijetete koje
rastu u Italiji i Francuskoj, a to su: var. crinita, var. suberinita, var.
brevisquama, var. microcarpa, subintegrifolia, var. microphylla i var.
fagifolia.


Prema Camus-u4 plutnjak na autohtonim nalazištima rijetko tvori
čiste sastojine. U Provensi raste sa P. maritima, Quercus ilex, Q. lanuginosa
i Castanea sativa, a nešto udaljenije od mora sa Arbutus unedo.
Podstojno dolaze: Phillyrea angustifolia, Myrtus communis, Cistus monspeliensis,
C. salviaefolius, Crataegus monogyna, Bonjeania hirsuta, Doryenium
suffruticosum, Pistacia lentiscus, Rhamnus alaternus, Calycotome
spinosa, Erica arborea, E. scoparia, Calluna vulgaris, Daphne Gnidium,
Euphorbia Characias, Clematis flammula, Lonicera implexa, Convolvulus
althaeides, Smilax aspera, S. mauritanica, Asparagus acutifolius.


Od zeljastog rašća dolazi: Dianthus velutinus, Crataegus monogyna,
Genista Jordani, Dorycnopsis Gerardi, Psoralea bituminosa, Lathyrus
latifolius, L. Clymenum, Rubia peregrina, Daucus maximus, D. mauritanicus,
Scabiosa maritima, Carlina corymbosa, Centaurea paniculata,
Inula viscosa, Andryala integrifolia, Helichrysum stoechas, Lavandula


?>
ŠUMARSKI LIST 1/1954 str. 6     <-- 6 -->        PDF

stoechas, Euphorbia biumbellata, E. amygdaloides, Ruscus aculeatus,
Asphodelus microcarpus, Serapias cordigera, S. longipetala, S. Lingua,
Orchis picta, 0. Champagneuxii, 0. provincialis, Neotinea intacta, Limodorum
abortivum, Arisarum vulgare, Luzula Forsteri, Carex Halleriana,


C. olbiensis, C. longiseta, Agrostis olivetorum, Melica Magnolii, Briza
major, Bromus macrantherus, B. madritensis, Aristella bromoides, Aira
Cupaniana, Lagurus ovatus, Pteris aquilina, Asplenium Adiantumnigrum.
U sličnom sastavu dolazi plutnjak u španiji i Maroku.
Plutnjak je heliofilno i kserofilno, tipične» zapadno mediteransko
drvo, koje je u svojim zahtjevima dosta skromno. Ne prekida vegetaciju
za vrijeme najvećih ljetnih žega a niti zimi. Sušu podnosi dobro, ali je
u mladosti osjetljiv na nestašici vlage. U španiji ne uspijeva u aridnim
predjelima Valencije, Murcije i Alicante. Naprotiv u kišovitoj provinciji
Constantin brojno je zastupan. Općenito se može reći da uspijeva u
krajevima sa godišnjim talozima od 500—700 mm. Otporan je protiv
brštenja i požara. Starija stabla — ako im nije skinuta kora — mogu
podnijeti, bez naročite štete, nekoliko uzastopnih požara jer mu je kora
odličan toplinski izolator.


Plutnjak traži sunčane položaje i rijedak sklop. On je vrsta toplog
pojasa umjerene klime. Raste u regiji u kojoj prosječna godišnja temperatura
kreće između 13—17" C. Redovno ne podnosi višu ekstremnu temperaturu
od 39° C ni ekstremnu temperaturu ispod —6° C. Međutim,
zdrava starija stabla u okolini Nice podnijela su zimi 1929., bez naročite
štete, temperaturu od —12 do —13° C. U Italiji uspijeva u cijeloj
zoni Pavarijevog Lauretuma, za koji je karakterična srednja godišnja
temperatura od 12°—17° C, srednja temperatura najhladnijeg mjeseca
3° do 5° C i srednja minimalna temperatura od —4° do —9° C. Vidimo
da su prilike obzirom na toplinu slične onima u španiji.


Plutnjak raste i na lošijim tlima. Dolazi na tlima razvijenim na
škriljcima, siromašnim pješčenjacima, mršavim granitima, te pješčanim
tlima ako su u dubini dovoljno svježa. Poznat je kao kalcifuga. Raste
stoga na terenima, koji su dekalcificirani, kao što su crvenice u kršu, na
alkalijskim tlima, ako nisu na suviše suhim mjestima. Prema Battandieru,
Mairu i Trebuto3 na kršu istočnog Alžira, u krajevima sa većom vlagom,
pokriva brojna dekalcificirana tla i bujno se razvija. Na tlima se
aktivnim vapnom brzo propada.


Plutnjak razvija jako i dugačko korijenje, koje Čvrsto prianja uz
kamenje. Na padinama je često veliki dio korijenja — uslijed denudacije
tla — ogoljen, ali to nema većeg značenja za životnu otpornost i rast
stabla. Plutnjak tjera iz panja, no izbojna snaga mu je slabija nego kod
crnike.


Habitusom stablo je slično crnikovom. Deblo mu je razmjerno kratko.
Drvo se radi slabe kvalitete ne upotrebljava u tehničke svrhe. Krošnja
mu je snažno razvijena. Grane krhke, osobito kod mladih stabala,
lako stradavaju od vjetra i povremenog snijega. Stabla počnu rađati
oko 12—15 godine; obilno rode u dobi iza 25—30 godina.


Mlade biljke izrastu prve godine do 15 cm visoko. U trećoj godini
mogu dostignuti visinu od 50 cm, a kasnije se prirast usporava. Biljke
su osjetljive na mraz i sušu.
ŠUMARSKI LIST 1/1954 str. 7     <-- 7 -->        PDF

U području prirodnog rasprostranjenja vrše se vještačka pošumljavanja
sjetvom ili sadnjom. Sjetva se može vršiti omaške, u jamice, u
brazde, pod motiku ili sadilj em. Sadnja se vrši sadnicama u loncima ili
sadnicama uzgojenim u rasadniku.


Sijanje omaške se malo primjenjuje, jer je obrada tla dosta skupa
ukoliko se primjenjuje. Sije se omaške na priređeno tlo, a potom zadrlja.


Najviše se primjenjuje sjetva u jamice veličine 35 X 35 X 35 cm,
koje se kopaju u međusobnoj udaljenosti 1—1.20 m u redovima razmaka
1.20—2 m. U kućicu se posadi 2—5 žirova.


Sjetva u brazde upotrebljava se na kosim terenima. Plugom se izoru
brazde ili se motikom iskopaju paralelni jarci u razmaku od 1—4 m.
Sjetva se vrši u jarke ili brazde u razmaku od 1—1.20 m tako, da se posade
zajedno po 3—4 žira i pokriju sa 3—5 cm debelim slojem plodne
zemlje.


Sjetva pod motiku je stari način podizanja kultura. Upotrebljava se
na čistinama. Motika se može zamijeniti podesnijim alatom (sadilj). Sije
se u jesen ili proljeće. To ovisi o klimatskim prilikama i tlu. Kod sjetve
u novembru i decembru žir niče u martu ili aprilu. Kod proljetne sjetve
on niče 15—20 dana iza sjetve.


Uzgoj sadnica u loncima je veoma stari način, koji su poznavali već
Rimljani. Danas se upotrebljava u Portugalu. Sadnicama se pošumljava
početkom proljeća.


Za sadnju se upotrebljavaju sadnice uzgojene u lokalnim rasadnicima.
U takvim rasadnicima sije se žir duboko 3—4 cm. U dubokom i
rahlom tlu biljke razvijaju dug korijen, koji se prije sadnje prikraćuje.
Za takve sadnice potrebne su duboke jame jer je srčanica snažna i duga.
često sadnica dugačka 50 cm ima 2 m dugu srčanicu. Postrano korijenje
je slabo razvijeno. Da bi se pospješio razvoj postranog korijenja, podrezuje
se trećina glavnog korijena i obrezuju manje žilice. Dvogodišnje
sadnice presade se u rasadniku. Tro ili četvorogodišnje sadnice sade se
na očišćenom terenu u jamice duboke do 50 cm. Pri tome se korijen pažljivo
razastre i zatrpa plodnom zemljom. Plutnjak se često sadi zajedno
sa crnikom, pitomim kestenom i košćelom. U petoj ili šestoj godini počinje
se razvijati plutasta kora. Na njoj se — uporedo sa rastom debla


— stvaraju duboke uzdužne raspukline. Oko 20—25 godine, t. j.ikad
deblo dostigne debljinu oko 10 cm, počinje iskorišćavanje pluta.
Naše obalno područje spada, prema Rikliju22, u istočni dio Mediterana.
U tom se dijelu Mediterana ekološke prilike doduše razlikuju od
onih u zapadnom dijelu ali, ima u pojedinim krajevima identičnih elemenata.
Naročito je važan za uzgoj plutnjaka identitet obzirom na temperaturu
zraka, vlagu i vrstu tla.


Plutnjaka ima u Italiji najsjevernije otprilike u visini južnog rta
naše Istre. U Francuskoj ide sjevernije, ali su ta nalazišta plutnjaka
uvjetovana toplim strujanjima iz Sredozemlja. Ako meteorološke podatke
za područje plutnjaka u španiji uporedimo sa podacima za naše obalno
područje, vidimo, da su ti podaci slični u pogledu nadmorske visine,
temperature uzduha i oborina. (Tab. 1, 2, 3)
ŠUMARSKI LIST 1/1954 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Podaci o temperaturi i oborinama na području plutnjaka u španiji (po Rikliju)
Tabela 1.


;—i
ua V
´3 6


a


M B 0-, & u rt u


i—i m


Meteorološke "B Meteorološke
Hi a -a e


~ tu rt
JA V
´c 3
2.S


c
3 rt


stanice 2g stanice 2
u ´5>´S´


O. o s.s . 2 "a. a
s.s S rt >-r 6 o
rt -C fc < z<
> Srednjak2 C° o
Srednjak C° _Q


Z
O


S. Sebastian 23 20.4 8.4 12.0 1396 Goruna 24 18.0 9.2 8.8 763
Bilbao 17 21.3 8.7 12.6 1230 Santiago 269 19.2 7.7 11.5 1655
Santander 14 19.2 8.6 10.6 839 Barcelona 43 24.1 8.7 15.4 526
Oviedo 244 17.9 6.5 11.4 935 Tortosa 51 — — — 489
Hod temperature zraka — Srednje mjesečne temperature najhladnijeg i najtoplijeg
mjeseca — srednje godišnje temperature; godišnje amplitude po Kovačeviću18
i Margetiću19


Tabela 2.


Temperatura


Srednja godišnja
temperaturanaj


vi

a


M


Broj godina Godišnje


a


najto-


Püjeg


POSTAJA


hladni


jeg


2 «


B S


opažanja


mm


"S.
6
<


mjeseca C°


Split 18 7.0 25,6 15.7. 18.6 50 900
Hvar 19 8.6 25,1 16.3 16.5 50 761
Dubrovnik 18 9.2 25,9 17.0 16.7 50 1361
Vis 10 9.8 25,1 16.7 15.3 50 557


Srednji apsolutni ekstremi temperature po M. Kovačeviću18
Tabela 3.


a.) srednja apsolutna maksima


mjesec
rt


-9


3


Postaja
vi


a


a,


-5


I.
II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. o 6
Ü
<
Crikvenica 14.1 15.0 19.0 22.2 27.6 30.3 32.7 32.6 29.1 24.1 19.4 15.5 33.7 18.6
Hvar 14.0 15.6)18.2 21.7 26.6 29.5 32.7 32.3 29.1 24.6 20.0 16.6 33.6 17.8


b.) srednja apsolutna minima


Crikvenica -3.8 -3.1 -0.2 3.1 6.9 11.3 13.2 13,0 9.4 4.6 0.0 -2.3 -5.4 17.0
Hvar -0.3 1.1 2.8 6.6 10.9 15.1 17.3 17.1 14.0 9.6 4,7 2.0 -1.8 17.6
6
ŠUMARSKI LIST 1/1954 str. 9     <-- 9 -->        PDF

U Francuskoj plutnjak uspijeva, prema Camusu4, u krajevima sa
prosječnom godišnjom temperaturom od 13"—17" C, a u Italiji prema
Pavariu20 sa prosječnom godišnjom temperaturom od 12"—17" C. Iz rasporeda
izoterma za naše Primorje vidimo (karta 2) predjele gdje bi se
on mogao uzgajati.


Mar/a ´

Na osnovu izloženoga možemo pretpostaviti, da bi unašanje plutnjaka
s obzirom na temperaturu moglo uspjeti u Dalmaciji od Zadra na
jug, t. j . unutar teritorija koji obuhvata godišnja izoterma od 15" C. Tu
pretpostavku opravdava suplutnjak u južnoj Istri, kojeg nalazište leži
između izoterme 14" i 15" C, dakle u hladnijem području, te nalazište
hrasta kod Posedarja.


Pri izboru terena treba držati u vidu da je drvo plutnjaka krhko;
ono ne može izdržati udarce jakih vjetrova. Prema tome treba ga unositi
na zaštićenije položaje.


Iako pretpostavljamo- da je uzgoj plutnjaka moguć u krajevima od
Zadra na jug, ipak se taj teritorij ne može u cijelosti uzeti kao jednako
podesan za ovu svrhu. Plutnjak je kalcifobno drvo; rasprostranjen je
uglavnom na terenima, koji nisu vapneni. Ali njega ima i na tlima na
ŠUMARSKI LIST 1/1954 str. 10     <-- 10 -->        PDF

stalim iz vapnenca, ako su ona dekalcificirana. Takva su tla kod nas
mnoge crvenice i litoralna smeđa tla. Na smeđim karbonatnim tlima, napose
onim, koja su razvijena na flišu, ne bi prema podatcima iz literature
mogli očekivati dobro uspijevanje plutnjaka (radi velike sadržine
vapnenca, često i preko 50%). Dok nam za omeđivanje područja, u kojem
klimatske prilike dozvoljavaju uzgoj plutnjaka, može donekle poslužiti
raširenje šuma česmine, dotle za tlo još nisu utvrđeni takvi indikatori,
pa će se pri izboru terena morati osloniti na pedološka istraživanja.


Prema tome zasada treba ograničiti pokuse s plutnjakom na crvenice,
humizirane crvenice i dekarbonatizirana smeđa tla. Neke humizirane
crvenice u Trstenom pokazale su se prikladne za uzgoj tunga, koji
je također kalcifuga1´1. Prema istraživanjima Z. G r a č a n i n a10 te crvenice
su neutralne do slabo alkalične, a sadrže tek male količine vapnenca.


Smeđe karbonatna tla treba, bar zasada, izbjegavati radi CaCO», koga
sadrže u većim količinama. Napose ne dolaze u obzir smeđa karbonatna
tla na flišu, jer su ona vapnom najbogatija. U Trstenom sadrže često i
preko 50% CaCOs10. Jako skeletne crnice ne dolaze u obzir (ni onda ako
ne sadrže mnogo CaCOu), i to radi svoje plitkoće.


Pošto još nisu izvršena pedološka istraživanja na koja bi se mog1!
osloniti pri izboru terena za sadnju, treba kao indikator uzimati vegetaciju.
Već su spomenuti vegetacijski elementi s kojima dolazi plutnjak. što
se više po broju identičnih vrsta približavamo fitocenozi, u kojoj dolazi
plutnjak u području svog rasprostranjenja, to je veća vjerojatnost da ćo
uspjeti introdukcija. Fitocenoze najbliže vegetaciji u području prirodnog
rasprostranjenja plutnjaka kod nas su šume Quercus ilicis na debljim zemljanim
podlogama. Te šume dolaze u Dalmaciji prvenstveno od Makarske
na jug. Po tim indikatorima trebalo bi mogućnost introdukcije plutnjaka
u Dalmaciji istraživati na potezu od Brela do župe dubrovačke, na
Mljetu i na susjednim otocima (Korčula, Hvar. Lastovo).


Iz svega izloženoga slijedi, da obzirom na naše prilike temperature
uzduha, sastava tla, vjetrove i količine oborina možemo u Dalmaciji radi
istraživanja uvođenja plutnjaka vršiti na nižim i zaklonjenijim položajima
južnije od Brela, te na Mljetu i susjedni motocima.


Izbor terena za introdukciju plutnjaka jest pitanje detaljnog studija.
Nije čudo, da su sva dosadanja unošenja plutnjaka po šumarskim
praktičarima bila gotovo neuspješna. Od toga rada poznato mi je samo
nekoliko stabala i stabalaca koja su bila u šumi Dundo i Kalifront na
Rabu.


Uvođenje strane vrste traži obiman prethodni studij te čitav niz
mjera, koje praktično šumarstvo dosada nije primjenjivalo. Prevladavalo
je mišljenje, da sve vrste koje unosima moraju biti — bar za izvjesno
područje — ubikvistične. To međutim nije točno, naročito nije za vrste,
koje su od velike koristi privredi. Njih nasuprot treba tretirati sa istom
pažnjom kao i poljoprivredne kulture t. j . uz primjenu svih agrotehničkih
mjera. To tim više, što se plutnjak u zemljama, gdje je autohton, često
unosi i u maslinjake, te uzgaja u intezivnoj kulturi, pri čemu se tlo obrađuje
u međuprostorima4. To ukazuje, da se plutnjak ni u tim zemljama ne
tretira samo kao šumsko drvo, već i kao kultivirana biljka.


Institut za eksperimentalno šumarstvo, počeo je 1950. godine sa istraživanjem
uzgoja plutnjakovih sadnica. Svrha toga istraživanja bila je, da
ŠUMARSKI LIST 1/1954 str. 11     <-- 11 -->        PDF

se utvrdi kako se u našim prilikama razvijaju biljke uzgojene iz žira. Posredovanjem
našeg konzulata u Rimu dobio je Institut iz Italije 2.5 kg
žira nepoznate proviencije i varijeteta. U jednom kg bilo je 400 komada
žira. Radi male količine žira, koji je većim dijelom primljen u naklijanom
stanju nije se istraživao postotak klijavosti. Prema italijanskim podacima25
klijavost se kreće između 70—80%.


Sjetva je izvršena u rasadniku špinut u Splitu na nadmorskoj visini
od 18 m, sjeverne ekspozicije blagog nagiba na dvije prostorno odijeljene
gredice, žir je posijan na dubljima od 3 cm u redove na razmaku od 20 cm,
u razmacima pojedinih sjemenki 15 cm. Sjetva 570 žireva, koji je isklijao,
izvršena je u decembru 1950. Posebno je posijano 385 zdravih žireva u
januaru 1951. žirevi su počeli nicati početkom aprila te su nicali i tokom
čitavog aprila. Od proklijalih žireva bile su klice prikraćene. Biljke su na
obim gredicama uzgajane bez zasjene. Razvijale su se normalno i imale
su zdrav izgled. Podaci o sjetvi i uzgoju sadnica vidljivi su iz tabele 4.


Tabela 4.


Prosječna dužina


Broj posijanih Broj biljaka 0/


Dan sjetve


/u a 6


žireva 1. XI 1951. stabljike u cm


biljaka >o —


14. XII. 1950. 570 227 39.8 17.8 40.4
25—27. I. 1951. 385 180 46.8 24.5 44.9
Analiza podataka iz tabele 4 pokazuje da je procenat nicanja manji
od postotka klijavosti sjemena, kojeg navodi talijanska literatura. Tu
razliku treba pripisati transportu i manipulaciji. Uspjeh sjetve u decembru
slabiji je od sjetve u januaru, premda je u decembru sijano samo proklijalo
sjeme. To je vjerojatno posljedica niskih temperatura, radi kojih
je dio klica uginuo. Razliku u razvoju biljaka tumačimo svojstvima tla.
Sjeme je sijano u dvije prostorno odijeljene gredice. Na gredici gdje je
sijano u decembru razvoj biljaka je slabiji, jer je tamo skeletoidno smeđe
karbonatno tlo manje humizirano i nešto pliće nego na gredici, gdje je
razvoj biljaka bio bolji.


Razvoj biljaka, naročito njihov rast u visinu, prosječno je bolji od
onog u krajevima gdje je plutnjak autohton. Po Camus-u4 jednogodišnje
sadnice prosječno su visoke 15 cm; kod nas je postignuta visina od 18
do 24 cm, dakle prosječno 21 cm. Duljina korijena ukazuje na to, da će
se i u našim prilikama srčanice morati prikraćivati. Prema tomu treba
biljke presađivati u rasadniku i poslije toga saditi na teren.


Iz izloženoga možemo zaključiti:


1. Terenska istraživanja introdukcije plutnjaka treba vršiti u Dalmaciji
u nižim i zaklonjenim položajima od Brela na jug, na otoku Mljetu
i susjednim otocima. Za istraživanje izabrati crvenice, humizirane crvenice
i dekarbonatizirana smeđa tla prvenstveno na mjestima makije.
Treba izabrati predjele na kojima je floristički sastav što sličniji onomu
u prirodnom arealu plutnjaka.


ŠUMARSKI LIST 1/1954 str. 12     <-- 12 -->        PDF

2. Sjeme treba nabaviti najprije iz sjevernih nalazišta plutnjaka u
Italiji. Prvenstveno treba pokušati sa varijetetima var. crinita, var. fagifolia,
var. brevisquama, var. microphyla, var. subcrinata, var. integrifolia.
3. Radi uspješnog uzgoja plutnjaka treba prema potrebi primjenjivati
agro-tehničke mjere, jer će se plutnjak u našim prilikama morati uzgajati
kao kultivirana biljka.
4. Orijentacioni uzgoj sadnice plutnjaka u rasadnicima pokazao je
da se one kod nas mogu uzgojiti jesenjom i ranom proljetnom sjetvom
žira. Razvoj sadnica je dobar; one u prvoj godini postizavaju visinu od
18—24 cm. Duljina korijena ukazuje da će se korijen morati prikraćivati.
On ujedno pokazuje, da se unošenje plutnjaka ima prvenstveno istraživati
na dubokim tlima.
Literatura


1. Anić M.: Dendrologija, Šumarski priručnik I: Zagreb 1946., s. 506.
2. Anić M.: Nekoliko misli u prilog unapređenja naše šumske produkcije, Šum.
list 1951., s. 54. i 55.
3. Battandier: Mere et Trabut, Bulletin Soc. Bat. Fr., LXL, Paris 1914., s. XCIV.
4. Camus A.: Les Chenes; Encyclopedie economique de Sylviculture VI. P. Che
valier, Paris 1936—1938. s. 483—485, 486—489, 495, 500—501.
5. Crnković M.: Iz Istre, Šum. list 1882., s. 201.
6. Fiori A.: Gli ibridi della sughera, L´Alpe, Milano, 1930. s. 388.
7. Fiori A.: Nuova flora analitica d´ltalia, I., s. 366.
8. Gojtan Stj.: Hrast plutnjak ili surva, Šum. list 1938., s. 321—323.
9. Gračanin M.: Pedologija III., Zagreb 1951., s. 102.
10.
Gračanin Z.: Pedološka studija Arboratuma Trsteno, Jug. akademija, Zagreb,
1952.
11.
Hayek: Prodomus florne penisulae balcanicae, I., Berlin-Dalhem 1933., s. 72.
12. Hempel G. i Wilhelm: Bäume und Sträucher des Waldes, IL, Wien 1886.,
s. 80—82, 13.
13.
Hire D.: Plutnjak i pluto, Šum. list 1903., s. 249—261 i 308—318.
14. Hire D.: Revizija hrv flore, Rad Jug. akademije 1903—1912., s. 230.
15.
Markgraf F.: Eine neue Höhenstuffenkarte der Vegetation in Albanie´..., Bericht
über das Geobotanische Forschunsinstitut Rubel in Zürich, Zürich 1949.
s. 109—118.
16.
Horvat A.: Prilog proučavanju uzgoja japanskog tunga (Aleurites cordata
B.) u Južnoj Dalmaciji (Prethodni izvještaj), Split 1952., rukopis, s. 12.
17.
Izvještaj o vodenim talozima, vodostajima i količinama vode za 1939. godinu,
Geofizički zavod, Zagreb, 1940.
18.
Kovačević M.: Temperatura zraka, Zemljopis Hrvatske, I. dio, Zagreb 1942.,
s. 184, 198, 218.
19.
Margetić F.: Oborina, Zemljopis Hrvatske, I. dio, Zagreb 1942. s. 252, 253.
20.
Pavari A.: Selvicoltura, Manuale delFagronomo, Roma 1941., s. 471.
21.
Petračić A.: Osvrt na članak: Hrast plutnjak ili surva, Šum. list 1938.
s. 323—324.
22.
Rikli M.: Das Planzenkleid der Mittelmeerländer, Bem 1943, s. 21, 23, 25,
171, 173.
23.
Radišić J.: Quercus suber L. Chene liege), Šum. list 1940., s. 111—167.
24.
Schubert R.: Geologija Dalmacije, Matica dalmatinska, Zadar 1909., s. 13, 14.
25.
Tassinari G.: Manuale dell´agronomo, Roma 1941. s. 483.
26. Venerosi N.: La Sughera, L´Alpe, Milano, 1930., s. 315.
27. Visiani R.: Flora dalmatica: Lipsiae 1842., s. 208.
28.
Radimir D.: O mogućnosti uzgoja plutnjaka (Qureus suber), Š. L. 1952 br. 8.


ŠUMARSKI LIST 1/1954 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Resume


Une contribution ä la connaissance de la cultivation du chene-liege (Quercus
suber L.).


L´A. relate des caracteres biologiques du chene-liege et en faisant la comparaison
des conditions ecologiques de la station naturelle du chene-liege spontane avec
des conditions en Dalmatie, il fixe des stations oü Ton pourrait entreprendre des
essais de l´introduction de cette essence.


JASENOVA PIPA (STEREONYCHUS FRAXINI, Degeer)


Ing. Ivan MiMoš
(Zavod za entomologiju Polj. šum. fakulteta, Zagreb)


U
U
VOD. Među štetnim insektima razmjerno je mali broj onih, koji napadaju
obični jasen (Fraxinus excelsior, L.). To vrijedi osobito za gusjenice
i ostale primarne štetnike, dok su potkornjaci, prije svega mali
i veliki jasenov potkornjak (Hylesinus fraxini, Panz. i H. crenatus, Gabr.)
kao sekundarni štetnici veoma česti, te uzrokuju potpuno i konačno propadanje
oštećenih i oslabljenih stabala. Od primarnih štetnika ima jedva
nekoliko vrsta, koje bi jasenu mogle ozbiljnije naškoditi. To je u prvom
redu općenito dobro poznata španjolska muha ili jasenov babak (Lytta
vesicatorja, L.), koji ponekad uzrokuje golobrst, zatim jasenov moljac
(Prays curtisellus, Dup.) uzročnik rašljavosti, te jasenova lisna uš
(Pemphigus nidificus, Löv.), koja siše lišće, usljed čega nastaju gnjezdolike
deformacije i krivljenje grančica. Svi ovi štetnici, kako se do sada
pokazalo, nemaju sposobnost masovnog razmnažanja, te su štete, koje
oni čine, manje-više lokalnog značaja.


Posljednjih nekoliko godina međutim zapažen je kod nas u mnogim
nizinskim šumama štetnik, koji je na jasenovom lišću i pupovima načinio
znatne štete. To ja jasenova pipa — Stereonychus fraxini, Degeer. Ovaj
insekt ne predstavlja za nas neku novu vrstu, a izgleda da nije nov ni kao
štetnik, samo se u zadnje vrijeme njegovo štetno djelovanje znatno pojačalo,
pa je razumljivo, da je na sebe svratio pozornost šumarskih stručnjaka.
Prema nepotpunim podacima, s kojima raspolaže Zavod za entomologiju
Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Zagrebu, jasenova pipa
bila je osobito raširena prošle i ove godine na područj ušumarije Otok,
Cerna, Vrbanja, Donji Miholjac i Koska, te u nizinskim šumama fakultetske
šumarije u Lipovljanima.


Ovaj je rad napisan na osnovi rezultata dobivenih laboratorijskim
uzgajanjem štetnika i opažanja vršenih u fakultetskoj šumi u Lipovljanima
tokom 1952. i 1953. godine.


Položaj u sistematici.


U starijoj je sistematici jasenova pipa pripadala rodu Clonus, pa
je pod imenom Cionus fraxini zabilježena u većem dijelu entomološke
literature, a taj je naziv dugo upotrebljavan i kod nas. Naziv Stereonychus
bio je sinonim za istu vrstu. Kasnije je insekt, na osnovi