DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1953 str. 45     <-- 45 -->        PDF

*s DOMAĆI STRUČNI LISTOVI


I


Šumarstvo — Beograd


U 5. broju 1953. donosi članke: Đ. Jović : Prilog pitanju organizacije uprav^
Hija u šumskoj privredi. — N. Prokopi jević i M. Đurić: Amortizacija cene
i narodni dohodak u šumarstvu. — Ž. G r u j i ć: Obnova šuma u Srbiji. — D. Afanasijev
: Sekvoja, drvo bliske budućnosti. — D. Mirković : Nove tablice za računanje
kamata. — P. Marinković : O zdravstvenom stanju bukovih šuma u Željinu.
— A. Milovanović: O razmeravanju krive oblovine. — M. Jovančević:
Kamforovac. — M. Bujnović : 0 jednom vidu nepravilnog tretiranja koeficijenta
efektivnog korišćenja radnog vremena kod motornih testera.


Narodni šumar — Sarajevo


U 8. broju doneseni su članci: F. Alikalfić : Oko akcije na ustanovljenju veličine
prirasta drveta u šumama Bosne i Hercegovine. — Š. Hasandedić : Nacrt
Uredbe o upravljanju šumama u opštenarodnpj imovini. — M. D u č i ć: O nekim našim
stručnim problemima. — B. Stamenković : Proizvodnja šperploča kod nas i
u svijetu.


U 9/10 broju su čanci: J. Sučić : Rasprostranjenost pitomog kestena na području
Bosne i Hercegovine. — S. Grohovac : Razmožavanje trstike rizomima. —


V. Popović : Maksimalno kvalitativno iskorišćenje krive oblovine. — D. Terzić :
Konstrukcija i funkcija smolnih sudova. — B. Popović : Tla nekih šumskih rasadnika
s gledišta primjene kalcifikacije kao meliorativne mjere.
Drvna industrija — Zagreb


U 7/8 br. ima ove članke: B. Marinković : Upotreba drva u brodograđevnom
obrtu. — R. Striker : Problematika i perspektive kemijskog iskorištavanja drveta
(nastavak). — D. Radi mir: Šuma kao trajan izvor masnoća i ulja. — Št a j dull
a r i Auferber : Proizvodnja ploča vlaknatica i iverica.


STRANA STRUČNA LITERATURA


»MONTI E BOSCHI« mjesečnik o agrarnoj i šumarskoj tehnici — FIRENCE Izdajo:
Touring Club italiano-Direktor: A. Pavari.


Kratak sadržaj:
Br. 1.: F. Caldart: Pascoli montani nel Bellunese — Planinski pašnjaci
pokrajine Belluno.
Planinski pašnjaci provincije Belluno zapremaju 20°/o sveukupnih šuma. Poslije
pregleda zakonodavnog statuta, koji je sada na snazi, pisac iznosi rezultate radova
izvršenih na melioraciji planinskih pašnjaka uz pripomoć države od 50% troškova,
ispituje daljne mogućnosti iskorišćavanja ove privredne grane i zalaže se za ubrzanje
izvršenja programa na melioraciji površina nesposobnih za drugu vrst kulture i povećanju
proizvodnosti postojećih pašnjaka.


O. Pedrini: Corso di aggiornamento per Custodi forestall comunali nella foresta
demaniale di Paneveggio — Naučni tečaj za općinske čuvare šuma
na području državne šume Paneveggio.
P. Tosel: II rimboschimento in regione La Roussa — Pošumljavanja
u području La Roussa.
Pošumljavanja su vršena u području La Roussa, općine di Roreto u neposrednoj
blizini rudnika milovke (poznatog pod imenom »Talco di Venezia«) nadmorske visine
oko 1400 m crnim borom i arišem sađenim na krpe veličine 0.60 x 2.0 m u udaljenosti
od 1.50 m u dužinskom ili transversalnom smjeru.


485