DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 77     <-- 77 -->        PDF

5. Izrada listova za tračne pile, iz tračnog čelika.
6. Normiranje (standardizacija) listova pila za drvo.
Prvi početci standardizacija pila za drvo u Njemačkoj nastali su 1927 god. Tada
je DNA (Deutsche Normenausschuss) izradio standarde za pile lisičji rep, dvoručne
pile i lučne pile. Prvi engleski standardi nastali su 1931 godine (pričvršćenje kružne
pile na osovinu). Od tada u Engleskoj nisu izdani nikakovi standardi za pile. U
Austriji je prve standarde za izradu listova pila izradila tvornica Wüster et Co
1931 god. Godine 1934. ÖN A (Österreichische Normenausschuss) je pokušao izraditi
internacionalne standarde za pile.


Francuski standardi za pile nastali su 1936. i 1937. g. a 1938. su nastali Mađarski
standardi. Za vrijeme rata u Njemačkoj su 1942. g. izdani standardi za listove
pila za izradu drveta. U Čehoslovačkoj su 1943. i 1944. izrađeni standardi za dvoručne
i lučne pile. Oni su potpuno istovjetni sa DIN propisima.


Sovjetski savez je 1944. god. objavio standarde za lučne pile.
Nakon rata izdani su 1948. u Austriji standardi za kružne pile a 1949 za gaterske
i tračne pile. U Čehoslovačkoj su ostali u upotrebi standardi iz vremena rata.


U Njemačkoj su zadržani propisi iz rata. Nakon rata i Švedska je počela sa
normiranjem pila. U 1945. godini su izdani standardi za kružne pile a u 1947. standardi
za gaterske pile.


U SSSR-u standardizirali su 1948. g. pile za vrtlarstvo. Godine 1949. u Finskoj
su standardizirane gaterske pile, a u Poljskoj dvoručne pile. Godine 1951. provedena
je u Finskoj standardizacija listova za lučne pile. Autor daje pregled svih sada važećih
standarda za listove pila.


7. Industrija pila za drvo. U ovom poglavlju pisac daje pregled
Evropske industrije pile za drvo.
8. Popis tvornica pila za drvo. U popisu se nalaze govoto sve
svjetske tvornice pila za drvo pa i naša tvornica »Kordun« u Karlovcu.
9. Literatura o pilama za drvo. Dan je opširan popis literature
koja se bavi pilama i tehnikom piljenja.
Knjiga je naročito interesantna za proizvođače pila ali korisno može poslužiti
i svima potrošačima.


R. Benić
ISPRAVAK


U broju 6/53 »Šumarskog lista« na zadnjoj strani »Potražnja inženjera« t. 2.
Šumsko gospodarstvo »Dalmacija« — Split traži jednog inženjera šumarstva za
Šumariju-Knin, a ne za upravitelja Šumarije-Knin.


ŠUMARSKI LIST


GLASILO ŠUMARSKOG DRUŠTVA NR HRVATSKE


Izdavač: Šumarsko društvo NR Hrvatske u Zagrebu. — Uprava i uredništvo: Zagreb,
Mažuranićev trg 11, telefon 36-473. — Godišnja pretplata: Din 400, za studente
šumarstva i učenike srednjih škola Din 100. — Pojedini broj Din 35. — Račun kod
Narodne banke u Zagrebu br. 401-T-236. — Tisak Grafički zavod Hrvatske, Zagreb