DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 75     <-- 75 -->        PDF

Wüster E.,


DIE HERSTELLUNG DER SÄGEBLÄTTER FÜR HOLZ (EINE BETRIEBSFÜHRUNG
FÜR SÄGEWERKER UND ANDERE SÄGENFACHLEUTE)


Wien, Springer Verlag- 1952, — Str. 257, sl. 38.


U izdanju poznate bečke knjižare Springer izašla je gore navedena knjiga.
Autor je vlasnik i rukovodilac tvornice pila Wüster & Co u Wieselburgu. Knjiga je
podijeljena na 9 poglavlja u kojima su određene slijedeće teme:


1. Podjela pilnih listova. List pile mora biti u izvjesnoj mjeri elastičan
i krut da bi mogao odgovoriti svojoj svrsi. Među krute pile spadaju na pr. pile
lisičji rep, pile za prikraćivanje i kružne pile. Kod ovih pila učvršćen je bilo jedam
kraj bilo sredina lista. Druga vrst pile upeta je na dva kraja ali ima izvjesnu krutost..
To su na pr. dvoručne pile za povlačenje. Treća vrst pila čine potpuno napete pilekod
kojih je list napet sa posebnom napravom kao što su lučne i gaterske pile. Ovamo*
spadaju i tračne pile, koje su napete preko kotača.
Pile se dijele i s obzirom na materijal koji pile, (za željezo, za drvo i t. d.)..
S obzirom na način upotrebe imamo poprečne pile (za obaranje, za prikraćivanje)´´
uzdužne pile (tračne, pile za raspiljivanje, za obrubljivanje), pile za piljenje furnira,
za ispiljivanje modela, za ispiljivanje rupa, za usitnjavanje i t. d. S obzirom na mjesto
gdjp se pile upotrebljavaju pisac razlikuje šumske pile, vrtlarske, pilanske, tesarske,
stolarske i pile sa ogrijev. Na njihovu podjelu utječe također oblik i veličina
lista, a kod pila za drvo oblik zuba. Naročitu pažnju posvećuje pisac dijelovima, kutevima
i obliku zuba.


2. Materijali za proizvodnju (izradu) pile. U slijedećoj tablici
donosimo vrste čelika koje se upotrebljavaju kod izrade pila za drvo-prema DIN
propisima.
Sastav čelika utječe na njegov kvalitet. Kod nelegiranog čelika tvrdoća raste sa
sadržajem ugljika. Prema ispitivanjima američke tvornice H. Disston et Sons vrijeme
upotrebe od jednog do drugog brušenja pile ovisi o količini ugljika u čeliku kakoslijedi:


Sadržaj ugljika (C) Trajanje do ponovnog brušenja


% %>


0,60 100


0,99 182


. 1,13 200


Bolji su legirani čelici ali su skuplji. Volfram i krom (W i Cr.) djeluju na odr


žavanje oštrice. Oni sa ugljikom koji se nalazi u čeliku stvaraju karbide. Ovi su


mnogo tvrđi nego željezni karbidi u nelegiranom čeliku. Preveliki dodatak kroma


smanjuje žilavost čelika. Za povećanje žilavosti služi vanadij (V.) i nikalj (Ni). Do


datak nekoliko procenata volframa sa kromom i vanadijem povećava čvrstoću (traj


nost) oštrice dva do tri puta, a ne smanjiva mogućnost razvrake. Na kvalitet čelika;


titječe i način taljenja. Obzirom na način taljenja imamo Siemens-Martinov čelik (SM)r


tiganjski čelik (T) i elektročelik (E). T i E čelik su čišći nego SM čelik, naročito´


obzirom na sadržaj fosfora i sumpora no razmjerno su skupi. SM-čelik se upotre


bljava još samo za ručne pile. Za gaterske pile i kružne pile SM čelik ne dolazi u


obzir. Tvornice rado upotrebljavaju švedski čelik. Prednosti ovog čelika je njegova


čistoća. Zubi se ne lome tako lako kod razvrake i tračne pile se dulje drže.


Osim kvaliteta čelika u ovom poglavlju se obrađuje izbor čelika, veličina


komada i t. d;


3. Izrada listova pila iz lima. Opisan je način izrade listova iz:
čeličnog lima te prikazan u brojnim ilustracijama. Ovo poglavlje je naročito opširno-´
i interesantno za proizvođače pile.
4. Priprema kaljenog tračnog čelika za izradu listovai
zatračnepile.
J


36»