DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 74     <-- 74 -->        PDF

njavati konkursom. Za sve biološke predmete nastojati izdati udžbenike, a među nastavnicima
raznih škola ostvariti vezu i izmjenu iskustava.


Nastava biologije na prirodno-matematičkim fakultetima treba da sprema
nastavnike za gimnazije i srednje stručne škole, da sprema naučni pomladak za univerzitete
i institute. Na univerzitetima je nastavni i naučni rad nerazdvojiv. Za naučni
rad treba osigurati mnogo veća financijska sredstva i to od strane države osnovno
financiranje, a za specijalne probleme iz ostalih izvora. Na ostalim fakultetima (medicinskim,
poljoprivrednim, šumarskim i t. d. (te institutima u vezi biologije nastavno
osoblje i saradnike prvenstveno birati od diplomiranih stručnjaka na prirodno-mat.
fakultetima. Na tim fakultetima organizirati kurseve za post-studijsko usavršavanje
diplomiranih studenata biologije bioloških katedara.


Nastava biologije na Višim pedagoškim školama treba da sprema nastavnike
prvenstveno za osmogodišnje škole, a studij pedagoških škola treba da se povisi na
tri godine u cijeloj zemlji.


Nastava biologije na medicinskim, veterinarskim, poljoprivrednim, šumarskim
i farmaceutskim fakultetima treba kod studenata da razvija svijest ne samo stručnostalešku,
nego i stručno-biološku. Da bi se uzdigla stručna sprema studenata i biološke
nauke obogatile pomoću prakse, preporuča se, da se na poljoprivrednim i šumarskim
fakultetima pojača nastava iz botanike i zoologije, a osobito iz ekologije i fiziologije.
Asistentima biolozima, koji su svršili biološke nauke na prir.-matem. fakultetu
a rade na ovim fakultetima, preporuča se, da svrše i dotični fakultet.


U nastavi biologije u srednjim školama ispoljava se niz slabosti, koje otežavaju
rezultate ili u postignute umanjivale. Nastavu otežaju česte promjene nastavnih planova
i programa i njihova preopširnost. Radi bolje nastave na ovim školama: zamjeniti
verbalizam očiglednom nastavom, urediti kabinete i zbirke, upotpuniti nastavu
biologije na učiteljskim školama. Za izradu udžbenika preporuča se konkurs i komisijsku
odabiranje i ocjena. Za razvoj biologije na ovim školama preporuča se: izdavanje
časopisa za nastavu biologije na tim školama, osnivanje biblioteka, osiguranje
kontinuiteta nastave biologije u srednim školama kroz sve razrede i t. d. i t. d. U
školskoj terminologiji bioloških nauka bezuvjetno raščlaniti zastarjeli termin »Prirodopis
« u 1. Biologija i 2. Geologija s mineralogijom.


D) Zaštita prirode (u cijelosti). 0 pitanjima zaštite prirode u
našoj zemlji Kongres utvrđuje i smatra:


1. Da pitanjima zaštite prirode u Jugoslaviji uopće, a zaštiti prirodnih rijetkosti
posebno, treba u organizacijskom i odgojnom pogledu posvetiti mnogo veću pažnju,
nego što je to dosad bilo. Trebalo bi provesti jedinstvenu organizaciju zaštite prirode
u narodnim republikama, posvetiti pažnju za stroge i pune mjere zaštite, a ustanovama,
stručnjacima i društvenim organizacijama omogućiti djelatnost na tom polju.
U svim nacionalnim parkovima treba provesti dosljedno organizacijske mjere u interesu
zaštite prirode.
2. U specijalnim slučajevima Plitvičkih Jezera i rijeke Krke Kongres smatra:
a) da se posveti posebna pažnja organizaciji uprave nacionalnog parka Plitvička
Jezera i njezinu autoritetu u provođenju organizacijskih mjera zaštite jezera i cjelokupne
prirode u tom parku;
b) da se zaštićeno područje rijeke Krke suglasno sa zakonom ima očuvati kao
jedinstvena prirodna i naučna pojava od oštećivan ja i uništavanja, a oštećene dijelove
treba obnoviti.
U posebnoj glavi »Posebni prijedlozi sekcija« jedna sekcija preporuča da se u
nastavi biologije srednjih škola učenici upoznaju s Hadžijevom turbelarnom teorijom.


Opaska : sav kongresni rad sa svim predavanjima i t. d. bit će u dogledno
vrijeme publikovan kao edicija toga Kongresa.


H.