DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 71     <-- 71 -->        PDF

>


i perspektiv kemijskog iskorištavanja drveta — R. Radimir : Voda kao sredstvo
za konzerviranje drveta — S. Frančišković : Problemi naše drvne industrije.


Les — Ljubljana.
U 1. broju 1953. doneseni su članci: L. Žumer : Aktuelni problemi našeg šumarstva
i drvne privrede — R. Kremesec : Mehanizacija rada na skladištima
drveta u Australiji — I. Ogorelec: Sušara za drvo na pilani Moste — J. Pučko:
Kod trgovaca drvom i industrijalaca Zapadne Njemačke — A. Debelak : Inozemna
tržišta drvetom — M. Slovnik : O liku drvnoindustrijskog tehničara.
U 2. broju: T. Ravnihar : Pokućstvo i naša vanjska trgovina — L. Žumer
: Prilog proučavanju iskorišćavanja drveta — J. Ženko : Smanjivanje gubitka
kod upotrebe pare — R. Kremesec: Impregniranje stupova — A. Debelak:
Pregled svjetskog drvnog tržišta — J. K.: Više pažnje smrčevoj kori — M. Slovnik
: O nezgodama u drvnoj industriji — I. Dovžan : Novi strojevi za preradu
drveta.
U 3/4 broju: N. Kralj : Problemi u industriji savijenog pokućstva — J. K i š:
O unutrašnjim transportima u industrijskoj proizvodnji — A. Repič : Upotpunjeni
način postavljanja željeznih dimnjaka — J. Ženko : Smanjivanje gubitaka kod upotrebe
pare — A. Debelak : Pregled stranih tržišta — L. Lep : Vlaga u drvetu


— R. Brunneder: List kružne pile — I. Dovžan: Novi strojevi za preradu
drveta — M. Slovnik : Predloži o odgoju drvnoindustrijskih tehničara — C. V olarič
: Rješavajmo praktične probleme putem »Šum. savjetovališta« — Kraljić -
Sevnik : »Ekonomski elementi proizvodnje socijalističkog šumarstva«.
U broju 5: Boris Kidrič — L. Žumer : Veliki i mali projekti u drvnoj privredi


— A. Debelak: Drvna industrija u Hrvatskoj i Bosni — R. Brunneder: List
kružne pile — J. Gartner : Konstrukcija domaće naprave za briketiranje pilovine
— V. Kramaršič: Tečaj za oštrenje pila i oruđa — A. Debelak: Opći pregled
drvnog tržišta — M. Slovnik : O rješavanju problematike drvne industrije u okviru
DIT-a — J. Vodovnik : Za bolje iskorišćavanje drveta na zarubaljkama.
I. KONGRES BIOLOGA JUGOSLAVIJE
Od 12. do 15. VII. 1953. god. održan je u Zagrebu I. kongres biologa


Jugoslavije . Ovom je kongresu prisustvovalo preko 1000 učesnika kao nastav


nika biologije (botanike i zoologije) osmoljetki, profesora srednjih škola i fakulteta


te suradnici raznih instituta (bioloških, šumarskih, poljoprivrednih i veterinarskih).


Prema tome, to je bio radni sastanak ne samo biologa-teoretičara, nego i biologa


praktičara. Rad kongresa odvijao se u plenumu t. j . skupu svih učesnika kongresa


i u sekcijama pojedinih grana biologije i to u obliku- predavanja i diskusije. Na ple


numu održano je 9 predavanja, a u sekcijama 221 referat. Kongres je bio upotpunjen


izložbom strane i domaće naučne i stručne literature na području bioloških nauka


i izložbom učila za nastavu biologije s prikazom kratkometražnih filmova, kao i jedno


dnevnim izletom u Samobor i njegovu okolicu.


Na plenumu održana su slijedeća predavanja:


Sveuč. prof. dr. S. Stanković: Razvitak biologije kod nas, Sveuč. prof. dr.


J. Hadži: Izvođenje eumetazoa iz protozoa, Sveuč. prof. dr. I. Pevalek: Zaštita prirode
u našoj zemlji s posebnim obzirom na Plitvička jezera i Krku, Sveuč. prof. dr.
I. Horvat: Istraživanja vegetacije Jugoslavije i njegovo značenje za znanost i život
naroda, Sveuč. prof. dr. V. Vouk: Jedinstvo biologijskih nauka, Sveuč. prof. dr.
S. Urban: Nastava biologije na poljoprivrednim, šumarskim, veterinarskim, medicinskim
i farmaceutskim fakultetima, Sveuč. prof. dr. S. Jakovljević: Nastava biologije
na prirodo-slovno- matematičkim fakultetima i visokim pedagoškim školama, Prof.
M. Grubić: Nastava biologije na srednjim školama, Sveuč. prof. dr. A. Tavčar: Heterozis
u teoriji i praksi (s filmom).