DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 49     <-- 49 -->        PDF

sa vrstama kojih imade dovoljno i koje su jeftine. U zadnje vrijeme
proučava se pitanje zamjene tikovine sa drugim vrstama drveta. U tu
svrhu izgrađene su palube od drugih vrsta drveta na mnogim brodovima
u eksperimentalne svrhe.


Asocijacija organizira cio niz kurseva za trgovački podmladak. U
1949. god. organizirani su kursevi T. D. A. na 65 koledža. Broj slušača
na ovim kursevima iznosio je 4000. Na kraju kursa polažu se ispiti iz
raznih područja tehnologije drveta i praktične trgovine drvetom. T. D. A.
organizira i studij drvne industrije i trgovine drvetom, koji traje tri
godine. Nakon toga studija slušači polažu ispite i dobivaju svjedodžbu,
koja je kvalifikacija za rad u drvnoj industriji. Osim toga postoji i dopunski
studij od 2 godine.


Za instruktore T. D. A. drže se posebni kursevi, koji traju tjedan
dana, a održavaju se na univerzitetu u Cambridgeu. Za one koji su završili
trogodišnji studij u Cambridgeu drže se godišnje kursevi u F. P. R. L.
u Princes Risboroughu. Za vrijeme ovih kurseva vrše se specijalizirani
radovi u svakom odsjeku F. P. R. L.


T. D. A. drži kurseve po cijeloj Engleskoj. Ovi se kursevi drže na
traženje različitih lokalnih i školskih vlasti. Kursevi su do sada održani
u 10 centara, a organizirani su za pojedine odjele upravnih organa, za
učitelje u graditeljskim i obrtničkim školama i t. d.
Odjel za informacije i statistiku raspolaže sa knjižnicom. Ovaj odjel
izrađuje različite zidne karte, filmove, T. D. A. mape komercijalnih vrsta
drveća, grafikone, fotografije i t. d. Knjižnica imade veliki broj knjiga,
brošura, rasprava i t. d. i izmjenjuje literaturu sa oko 75 domaćih i inostranih
organizacija, te održava 83 područne knjižare.


Uz glavnu upravu postoje još i 6 regionalnih organizacija. One se
dijele na: škotsku (Glasgow), sjeveroistočnu (Leeds), sjeverozapadnu
(Manchester), centralnu i istočnu (Leicester), jugozapadnu (Bristol) i
londonsku (London). Na čelu svake regionalne organizacije stoji jedan
službenik-upravitelj. Regionalne organizacije dijele se na 19 područja sa
upraviteljima, komitetima i sekretarijatima. Regionalni službenici vode
brigu o trgovačkim relacijama i interesima potrošača, podržavaju vezu
sa lokalnim vlastima, arhitektima, graditeljima i potrošačima; organiziraju
lokalne tečajeve, stručne sastanke, izložbe, predavanja i održavaju
vezu sa lokalnom štampom.


Odjel za propagandu i publikacije izdaje časopis »The Quarterly
Review«, poznatu seriju crvenih knjižica (Red Booklets), zatim bilten
»Constructional Research Bulletin«, različite nacrte, filmove i t. d. Ovaj
odjel imade zadatak da proučava organizaciju tržišta, snabdijevanja i da
organizira posjete.


Summary


The author describes in few words the University Department of Forestry in
Oxford, the Commonwealth Forestry Bureau in Oxford, the Forest Products Research
Laboratory at Princes Risborough as well as the Timber Development Association
in London. The travel took place during the two months in 1952.