DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 48     <-- 48 -->        PDF

preme trupaca i tehnike ljuštenja, na kvalitet ljuštenog furnira, te ispitivanjem
lijepljenja furnirskih ploča pomoću visokofrekventne struje.


Odsjek za vanjske veze služi kao veza između industrije i javnih
ustanova, te F. P. R. L.-a. U djelokrug odsjeka spada i propaganda, koja
se vrši predavanjima, izložbama i člancima u stručnoj i dnevnoj štampi.
Ovaj odsjek daje svima zainteresiranima informacije po pojedinim pitanjima
iz područja tehnologije drveta, prima posjetnike, vodi ih kroz laboratorije
i daje im sva pgtrebna obavještenja. Ovaj odsjek organizira
posjetu i rad studenata i svih onih koji dolaze da se upoznaju sa organizacijom
i radovima F. P. R. L. Odsjek organizira posebne tečajeve za
racionalno iskorišćavanje drveta, upotrebu drveta, preradu drveta, sušenje
drveta i t. d. U okviru ovog odsjeka vršena su posljednjih godina
istraživanja o uplivu kresanja granja na kvalitet stabala, zatim istraživanja
o odnosu između kvalitete drveta i šumsko uzgojnih mjera.


Odsjek za publikacije i izvještaje imade zadatak da izvrši sve radove
oko izdavanja svih vrsta publikacija: letaka, biltena, godišnjih izvještaja,
knjiga i t. d. U okviru ovog odsjeka nalazi se i knjižnica. U knjižnici
mogu se naći svi časopisi iz područja šumarstva i drvne industrije te
srodnih područja. Knjižnica raspolaže sa svim publikacijama pojedinih
naučnih institucija iz svih krajeva svijeta. U knjižnici se nalaze sva
standardna djela iz područja šumarstva i drvne industrije. Pojedine
stručne knjige nalaze se u priručnim knjižnicama pojedinih odsjeka, dok
časopisi, bilteni i ostale periodične publikacije stoje na raspolaganju
članovima Instituta u čitaonici knjižnice. U knjižnici svakom posj etniku
stoji na raspoloženje kartoteka po strukama i autorima.


5. Timber Development Association, Ltd., London
To je poznata i važna organizacija za unapređenje industrije i trgovine
drvetom. Osnovana je 1934. god. Od 1948. god. to je u stvari tehnički
i istraživački biro Federacije za trgovinu drvetom (The Timber
Trade Federation), članovi T. D. A. daju pomoć godišnjim subvencijama,
članstvo u T. D. A. nije vezano sa članstvom u Federaciji, članovi T. D. A.
mogu biti i nečlanovi Federacije. Između T. D. A. i F. P. R. L. u Princes
Risborough postoji uska i tijesna saradnja. Isto tako postoji čvrsta veza
i saradnja između T. D. A. i engleske drvne industrije.


T. D. A. imade savjet sa stalnim komitetima za financije, koordinaciju,
planiranje, propagandu, upotrebu drveta i odgoj. T. D. A. imade
pored tih komiteta sekretarijat i 6 regionalnih organizacija, članovi savjeta
su predstavnici svih sekcija Asocijacije i vanjski predstavnici.
Komitet za financije vodi brgu o održavanju upravi fondova Asocijacije.
Komitet za planiranje vodi nadzor nad radom sekcije za propagandu i
koordinira rad ostalih komiteta. Komitet za upotrebu drveta rukovodi
sa tehničkim i konstruktivnim odjelom. Osnovni je zadatak ovog komiteta
da radi na upoznavanju i standardizaciji drveta kao građevnog
materijala.
F. P. R. L. u Princes Risborough srađuje sa T. D. A. na istraživanju
drveta, naročito na istraživanju drvnih konstrukcija, vezova (konektora),
krovnih konstrukcija, upotrebljivosti novih vrsta drveća, konzerviranju
drveta, zaštiti drveta od insekata, zamjeni rijetkih i skupih vrsta drveta