DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 47     <-- 47 -->        PDF

H. Merrit et Co; to je prema izjavi R. A. G. Knight-a najbolja ljuštilica.
Dužina noža ljuštilice iznosi 2700 mm. Ljuštilica imade naprave za automatsko
reguliranje kuta Ijuštenja, za brzinu ljuštenja i debljinu furnira.
Ljušteni furnir namata se na posebne kalemove. Ovi kalemovi dižu se
posebnom dizalicom na policu iznad konvejera automatskih škara. Konvejer
pokreće furnir do škara, brzina kretanja furnira na konveieru
dade se regulirati, što je važno za pravilnu klasifikaciju kvalitete furnira.
Rad škara je potpuno automatiziran. Ljušteni i izrezani furnir dolazi u
dvoetaznu sušaru tipa Merrit et Co. Brzina kretanja furnira u sušari
SI. 12. Sekcija za vezano drvo, ljuštilica (Wood, June 1952)


može se regulirati od 2 do 10 stopa u jednoj minuti. U posebnom odjelu
furnir se sortira i na posebnim se strojevima obrađuju rubovi furnira,
a zatim se furnir sastavlja u listove određene veličine. U posebnom odjelu
vrši se nanašanje ljepila na listove furnira i prešanje listova u ploče vezanog
ili uslojenog drveta. U tom odjelu postoji jedna normalna preša
od 350 psi, sa automatskom kontrolom pritiska i temperature, i mala
preša za eksperimentiranje od 1000 psi. Laboratorij imade aparaturu za
ispitivanje čvrstoće veza. Ispitivanje se vrši po propisima britanskih
standarda. Ovaj se odsjek bavi ispitivanjem ljepila, naročito pojedinih
karbamidnih ljepila, ispitivanjem kvalitete veza pomoću dlijeta, (knife
test), klasifikacijom ljepila, svojstvima ljepila, svojstvima vezanog i
uslojenog drveta, ispitivanjem upliva kvalitete trupaca za ljuštenje, pri