DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Uz labortorij uređena je kolekcija štetnih mikroorganizama i griješaka
drveta.


Odsjek za entomologiju drveta bavi se istraživanjem zaštite drveta od
štetnih insekata (Lictus sp., Anobium sp., Xestobium rufovillosum, Hylotrupes
bajulus i t. d.). Ispituju se sredstva za zaštitu -drveta, naročito
kolonijalnih vrsta od štetnih insekata (DTT, insekticidne magle, pentaklorfenol
i t. d.).


Odsjek za mehaničku preradu drveta imade, uz veliki laboratorij za
ispitivanje strojeva za preradu drveta, moderno uređenu pilanu sa oštračnicom
i veliku radionicu za pripremu materijala za istraživanje. Laboratorij
za ispitivanje strojeva za preradu i obradu drveta (Woodworking
Research Shop) imade
cio niz strojeva za
preradu i obradu drveta
(cirkulara, blanjalica,
glodalica, bušilica,
brusilica itd.).
U ovom se laboratoriju
vrše ispitivanja
piljenja sa cirkularima,
koji imadu cirkularni
list sa 4 do
36 zubaca. Ispituje se
upliv načina oštrenja
zubaca (koso i okomito)
na utrošak snage,
trajnost zubaca i
SI. 11. Bazen za trupce (Wood, June 1952) kvalitet reza. Broj


okretaja cirkulara
može se regulirati u širokim granicama, Ovdje se ispituje rad na
blanjalici i upliv kuta noža na blanjalici. Broj okretaja u minuti ovih
blanjalica može se regulirati u vrlo širokim granicama. Kut oštrenja
noža kreće se od 5 do 45 stupnjeva. Isto tako ispituju se i ostali strojevi
za obradu drveta. U pilani postoji osim horizontalne pile jarmače i vertikalne
pile vrpčanice i cio niz pomoćnih strojeva. Uz pilanu su smještena
dva mlina za usitnjavanje drveta, sa kojima se drvo usitnjuje za potrebe
odsjeka za kemizam drveta. Radionica sa strojevima za obradu drveta
(Woodworking Production Shop) služi za pripremu materijala za istraživanje
za sve odsjeke F. P. R. L. Oštračnica snabdjevena je sa modernim
strojevima za brušenje noževa i oštrenje zubaca pila.


Odsjek za vezano (šperovano) i uslojeno (lamelirano) drvo sastoji
se od pokusne tvornice za proizvodnju vezanog i uslojenog drveta i pripadnih
laboratorija. Tvornica imade bazen za konzerviranje, jame za zagrijavanje
trupaca, Ijuštilicu, automatske škare, sušaru za sušenje ljuštenih
furnira, strojeve za obradu rubova furnira, strojeve za sastavljanje
furnira, strojeve za nanašanje ljepila, preše za prešanje vezanog i
uslojenog drveta, te ostale pomoćne strojeve. Uz tvornicu postoji uređen
laboratorij za pripremu i ispitivanje ljepila. Trupci se prije Ijuštenja
zagrijavaju u dvije jame. Zagrijavanje se vrši sa toplom vodom
(70°—80° C). Transport trupaca do jame i od njih do ljuštilice vrši se
pomoću jedne 5-tonske dizalice. Ljuštilica je proizvod američke tvrtke