DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 44     <-- 44 -->        PDF

drvo i t. d. Od univerzalnih strojeva dva su američkog porijekla (kapacitet
po 60.000 lb), tri su engleskog porijekla (kapacitet po 10.000 lb) i jedan
švicarskog porijekla (Amsler, 4000 kg). Stroj za ispitivanje habanja izrađen
je po konstrukciji F. N. Armstrong-a. Rad na svim ovim strojevima
uglavnom je mehaniziran. Gotovo svaki stroj imade napravu za crtanje
diagrama. Metodika rada je djelomično prema internacionalnim standardnim
propisima (London 1939, Geneve 1949), a djelomično prema britanskim
standardnim propisima za ispitivanje mehaničkih svojstava drveta.
Uz ovaj laboratorij postoji velika hala u kojoj su smještene naprave i uređaji
za ispitivanje cijelih konstrukcija (structural tests). Tu se ispituju


SI. 8. Ispitivanje krovnih konstrukcija (Timber Research)


cijele konstrukcije, pojedini vezovi, konektori, lijepljeni nosači i t. d. Opterećenje
ovih konstrukcija može doseći do 25.000 tona.


Odsjek za konzerviranje drveta radi na istraživanju sredstava za
konzerviranje i na istraživanju najboljih metoda konzerviranja. Ovaj
odsjek uz laboratorij raspolaže sa malim pogonom za impregnaciju
drveta. Odsjek se danas bavi,pitanjem konzerviranja rudničkog drveta,
željezničkih pragova, stupova za vodove. Nadalje ispitivanjem pormeabiliteta
drveta za razne konzervanse, ispitivanjem trajnosti drveta, zaštite
drveta od napada Tereda i t. d.


Odsjek za kemizam drveta bavi se istraživanjem kemizma drveta,
holoceluloze, lignita i akcesornih sastojaka. Istražuju se domaće i kolonijalne
vrste drveta. Kod obrade nekih vrsta drveta radnici trpe od
dermatitisa. Utvrđeno je da je kod vrste drveta Paratecoma peroba
uzročnik dermatitisa kristalinska tvar nazvana lapachonone. Utvrđena