DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 40     <-- 40 -->        PDF

LAYOUT OF


LABORATORY BUILDINGS


KEY TO LAYOUT PLAN


SI. 2. Situacioni plan F.P.R.L. (Wood, June 1952)


1. Upravna zgrada: Sekcija za građu drveta,
Sekcija za kemizam drveta, 2. Sekcija za mehaniku drveta,
Ured za crtanje, 3. Laboratorij za ispitivanje drvnih
Sekcija za vanjske veze, konstrukcija,
Sekcija za mikologiju, 4. Sekcija za sušenje,
Fotografski odio, 5. Sušionice,
Sekcija za publikacije i izvještaje, 6. Laboratorij za savijanje drveta,
Sekcija za fiziku drveta, 7. Sekcija za konzerviranje drveta,