DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 39     <-- 39 -->        PDF

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)


Odsjek
Odsjek´
Odsjek
Odsjek
Odsjek
Odsjek
Odsjek
Odsjek
Odsjek


za mehaniku drveta,
za konzerviranje drveta,


za kemizam drveta,


za mikologiju,


za entomologiju,


za mehaničku preradu drveta,


za vanjske veze,


za vezano i ušlojeno drvo i


za publikacije i izvještaje.


SI. 1. Glavna zgrada F.P.R.L. u Princes Risborough (Wood, June 1952)


Odsjeci za fiziku drveta, kemizam drveta, mehaniku drveta, mehaničku
preradu drveta, sušenje drveta, vezano i uslojeno drvo tvore tehnološki
sektor F. P. R. L. Odsjeci za građu drveta, mikologiju, entomologiju
i zaštitu drveta čine biološki sektor F. P. R. L.-a. U Odsjek za sušenje
drveta uključen je i podosjek za savijanje drveta, a u Odsjek za publikacije
i izvještaje Knjižnica F. P. R. L.-a.


U F. P. R. L. danas radi oko 100 naučnih radnika bioologa, kemičara,
fizičara, mašinskih inženjera i šumara, koji su eksperti za pojedina
područja tohnologije drveta.


Odsjek za građu drveta imade zadatak da identificira vrste drveta,
da priprema opis anatomske građe, svojstva i upotrebe pojedinih vrsta
drveta, da vrši istraživanja o odnosu između pojedinih elemenata građe
i svojstava drveta. U odsjeku je izrađen ključ za listače, koji se nalazi
u štampi. Isto tako je u štampi i anatomski atlas listača. U okviru ovog
odsjeka vrše se i istraživanja fizologije osržavanja. Ovaj odsjek imade
veliku kolekciju uzoraka i mikroskopskih preparata drveta. Uzorci dr