DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Nakon rata 1920. god. prof. Schlich otišao je u mirovinu. Njega je naslijedio
R. S. Troup, njegov raniji učenik iz Coppers Hill-a.


Prof. S. R. Troup nastavio je sa evropskom i indijskom tradicijom
u nastavi šumarstva. Vrijeme iza rata bilo je naročito teško. Potreba za
šumarskim kolonijalnim službenicima bila je velika, a broj studenata sa
apsolviranim prirodnim naukama, koji su upisivali šumarstvo, bio je vrlo
malen. Uslijed ove situacije prekinuto je sa praksom, da se na studij
šumarstva primaju samo diplomirani iz prirodnih nauka. Izvršena je reorganizacija
šumarske nastave, koja sada traje tri godine. Prva godina,
bila je posvećena osnovnim prirodnim naukama, a druga i treća šumarskoj
nastavi. Obavezna praksa od 6 do 8 mjeseci na kontinentu ukinuta
je, a namjesto nje uvedena je praksa, koja se djelomično obavljala u ekskurzijama
a djelomično za vrijeme školskih praznika. Prednost ovog
novog sistema bio je u kratkoći vremena potrebnog za studij šumarstva,
a mana u slabim temeljima u osnovnim prirodnim naukama i u pomanjkanju
kontakta sa savremenom šumarskom praksom.


Na Imperijalnoj šumarskoj konferenciji, koja je održana 1920. god.
u Londonu, osnovan je Imperial Forestry Institute kao centar za naučnoistraživački
rad. Ovaj Institut smješten je u istu zgradu gdje i School
of Forestry. U ovaj Institut bili su slani na jednogodišnji studij svi kolonijalni
šumarski službenici prije početka njihove službe. Stariji kolonijalni
šumarski stručnjaci dolazili su u Institut povremeno na kurseve za
usavršavanje ili na istraživački rad.


Druga perioda šumarske nastave trajala je od 1920. do 1939. god.,
kada se na osnovu diskusije u šumskoj upravi i Sveučilištu prišlo reorganizaciji
šumarske nastave. Prof. Troup je umro 1939. god., a naslijedio
ga je H. G. Champion, koji je također bio učenik Prof. Schlicha.


Na osnovu ove reorganizacije School of Forestry i Imperial Forestry
Institute spojeni su u University Department of Forestry. Upis na ovaj
šumarski fakultet ograničen je ponovno samo na one koji su položili ispit
iz prirodnih nauka, a studij šumarstva traje dvije godine. U 1944. god.
izvršena je nova reorganizacija nastave. Statut iz 1939. god. zamijenjen
je sa novim statutom, kojim je konstituirana Honour School of Forestry.
Uslovi za upis i trajanje studija ostali su nepromijenjeni. Isto tako na
University Department of Forestry postoje tečajevi za kolonijalne šumarske
službenike, tečajevi za usavršavanje i naučno-istraživački rad.


3. Commonwealth Forestry Bureau, Oxford
Commonwealth Agricultural Bureau (C. A. B.) osnovan je prije nekih
40 godina. Ova se institucija postepeno razvijala i danas imade
11 biroa, 2 instituta i 1 kolekciju krumpira. Do 1948. god. ova je ustanova
nosila ime Imperial Agricultural -Bureau. Danas je sjedište ove
institucije u Slough, Bucks. C. A. B. danas se dijeli na slijedeće biroe:


1. Agricultural Parasitology, St. Alban; 2. Animal Breeding and Genetics,
Edinburgh; 3. Animal Health, Weybridge; 4. Animal Nutrition, Aberdeen;
5. Horticulture and Plantation Crops, East Mailing; 6. Pastures and
Field Crops, Aberyswyth; 7. Plant Breeding and Genetics, Cambridge;
8. Soil Science, Harpenden; 9. Dairy Science; 10. Forestry, Oxford; 11.
Biological Control, Canada; dva instituta: 1. Institute of Entomology i