DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 36     <-- 36 -->        PDF

10. Knapp-Auchter: Growing Tree and Small Fruits, 1944.
11. Miller : Plant Physiology, New-York—London 1931.
12. Morozov : Nauka o šumi (prijevod), Zemun 1940.
13. Panov : Načelna razmatranja o fruktifikaciji šumskog drveća, Š. 1. 1949.
14. Pan o v: O fruktifikaciji naših četinjara, Š. 1. 1950.
15. Seabrook : Modern Fruit Growing, London 1947.
16. Špiranec : Još o početnoj fiziološkoj zrelosti šumskog drveća, Š. 1. 1951.
17. Toumey-Korstian : Foundations of Silviculture, New-York—London 1947.
18. Tschermak : Waldbau (str. 292—293), Wien 1950.
19. Went : The Regulation of Plant Growth, Science in Progres, sec. ser. 1940.
20. Wilde : Forest Soils and Forest Growth, 1946.
21. Wright : General Plant Physiology, London 1937.
BILJEŠKE SA STUDIJSKOG PUTA PO ENGLESKOJ


(Notes on the study travel to England)


Dr. Ivo Horvat


1. Uvod
N
N
a prijedlog Jugoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu
Akademijski savjet FNRJ uputio me je na dvomjesečni studijski
boravak u Englesku.


Program studijskog boravka utvrđen je sporazumno sa University
Department of Forestry u Oxfordu (Prof. H. G. Champion). Ovaj program
obuhvatio je posjetu i pregled University Department of Forestry
u Oxfordu i posjetu i pregled Forest Products Research Laboratory u
Princes Risborough. Cilj ovog studijskog boravka bio je upoznavanje sa
organizacijom rada šumarskog fakulteta u Oxfordu i Instituta za drvo
u Princes Risborough.


Studijski boravak u Engleskoj trajao je od 12. srpnja do 14. rujna
1952. god.


2. University Department of Forestry, Oxford
Šumarska škola u Oxfordu nastala je iz School of Forestry, koja je
osnovana u Royal Indian Engineering College, Coppers Hill 1885 god., za
školovanje šumara za potrebe Indijske šumske uprave (Indian Forest
Service), školu je osnovao Sir William Schlich. Ova je škola 1905 premještena
u Oxford. Schlich je postao profesor šumarstva na sveučilištu
u Oxfordu. Nastava na šumarskoj školi trajala je dvije godine. Uvjet za
upis u ovu školu bio je položen ispit iz prirodnih nauka na kojem od sveučilišta.
Prof. Schlich bio je uvjerenja da u tehničkim disciplinama predavanja
treba da su usko povezana sa aktuelnom praksom. Zbog toga je
nastavni program obuhvatio i obaveznu praksu, koja je trajala 6 do 8
mjeseci, a obavljena je pod rukovodstvom šumarskih stručnjaka-praktičara
i to redovito na kontinentu. Završni ispit iz šumarstva mogao se
položiti tek na kraju studija.


Prva perioda u nastavi šumarstva okarakterizirana je potrebama
Indijske šumske uprave. Ova perioda završena je izbijanjem prvog svjetskog
rata 1914. god. Za vrijeme rata škola je praktički prestala raditi.