DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 33     <-- 33 -->        PDF

TLO I FIZIOLOŠKA ZRELOST. Temeljita istraživanja o tome kako
utječe kvalitet tla na početnu fiziološku zrelost, nisu vršena. Više je letimično
nego sistematsko opažanje stvorilo u šumskoj nauci dva oprečna
shvaćanja. Jedni drže da na lošijem tlu dolazi do ranijeg plodonošenja
nego na boljem, a drugi suprotno. Prvo se shvaćanje izgleda više bazira na
opažanjima u prirodi a drugo više na logičnom zaključivanju. Prva je teza
raširenija i može se smatrati dokazana. Evo par karakterističnih podataka
iz domaće, američke i njemačke literature.


»Opažanja su zasvjedočila, da suha sunčana staništa bez dovoljno
vlage, izazivaju brže rađanje sjemena. Na boru na Kršu nalazimo šišarice
već u 6 i 7 godini«, (Balen, 1938). čempres na Kršu (Balen) rodi već
u 3. ili 4. godini, kad su stabalca visoka 30—50 cm.


Isto ističe i Baker (1950) da drveće na siromašnim staništima, naročito
na plitkim, suhim i toplim tlima ima tendencu produciranja sjemena
u vrlo ranoj dobi. Tako na pr. na donjim padinama Sierra Nevade u Kaliforniji,
opaženo je da mnoge vrste borova cvjetaju u starosti od
2—13 godina.


Tschermak (1950) također izražava misao da drveće ranije cvjeta
na siromašnom i sunčanom staništu.


Iz ovih navoda izlazi da na lošijim tlima dolazi ranije do plodonosnosti.
No pri tom se mora imati na umu da je to na staništima sa
obiljem svijetla i topline. Po C/N teoriji ova se pojava objašnjava
time, da drveće vrlo rano uslijed osobitih vanjskih prilika postiže
povoljan C/N omjer. Primanje dušika smanjeno je uslijed siromaštva tla
na mineralnim tvarima ili vodi a nakupljanje ugljikohidrata omogućeno
je vrlo povoljnim svjetlosnim i toplotnim prilikama, te smanjenim vegetativnim
razvitkom.


Možda je loše govoriti o utjecaju boniteta tla na početnu fiziološku
zrelost. U šumarstvu naime nema sigurnog kriterija za ocjenu kvaliteta
tla. Plodnost nekog tla rezultat je njegovih fizikalnih, kemijskih i bioloških
osobina. Za različite šumske vrste ona je različita. Dobro tlo za
jednu vrstu može biti loše za drugu. Zatim fizikalna, kemijska i biološka
svojstva tla teško su odrediva. Bonitet tla u šumarstvu ocjenjuje se najčešće
po srednjoj visini sastojine, a ona je kako znamo rezultat i svih
ostalih stanišnih faktora. (Znamo da su svi životni fenomeni kompleksne
pojave). Znači da bi istraživanje utjecaja samog boniteta tla trebali
vršiti pod istim ostalim stanisnim uvjetima t. j . klimatskim, orografskim
i sastojinskim. Međutim to je u prirodi s obzirom na korelaciju klime,
vegetacije i tla teško naći. Zato je proučavanje utjecaja boniteta tla nedjeljivo
vezano uz sve ostale stanišne čimbenike. Zanemarimo li ih, dobivamo
nezadovoljavajuće ili čak suprotne rezultate.


Moje je mišljenje da zato nije ispravna tvrdnja da na lošijim tlima
dolazi ranije do plodonošenja nego li na boljim. Ispravnije je reći, da na
lošijem tlu a pri povoljnijim svjetlosnim i toplotnim uslovima biljka ranije
plodonosi. Nije isključeno da na relativno lošijim tlima pri nepovoljnim
temperaturnim i svjetlosnim prilikama do plodonošenja dolazi kasnije
nego na boljim. U tom slučaju bi oba suprotna shvaćanja bila točna.
(Panov traži jedno rješenje i ističe da takovo kontradiktorno stanje ne
smije postojati ni u jednoj nauci. No i u daleko egzaktnijim naukama rješavaju
se posve oprečne pojave na sličan način. Tako na pr. riješen je