DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Toumey i Korstian kažu za plodonosnost šumskog drveća: »Tvorba sjemena
zavisi najviše o iznosu ili rezervi ugljikohidrata i dušičnih tvari pohranjenih
u drvetu. Ovo jako varira u ovisnosti o nasljednim karakteristikama
i vanjskim faktorima. Uglavnom njihovo relativno bogatstvozavisi
o:


1. vrsti ili varijetetu,
2. starosti stabla,
3. uvjetima tla,
4. klimi, naročito temperaturi vegetacijske periode,
5. opsegu krošnje i korjenove površine«.
»Ugljiko-dušični omjer duboko utječe na produkciju sjemena.«
Daljnja izlaganja temelje se na dosad opisanim shvaćanjima. Ali
prije nego prijeđemo na razmatranja postavljenih pitanja, još nekoliko
općenitih riječi.
Klijanjem sjemena ugljikohidrati se troše respiracijom, dolazi do
relativnog povećanja dušika, pa je C/N faktor nizak. Slijedi period vegetativnog
razvitka karakteriziran niskim sadržajem ugljikohidrata i prilično
visokim sadržajem dušika. Asimilati koji se stvaraju u ovom periodu
najvećim se dijelom troše na izgradnju novih biljnih dijelova. No
tokom vremena postepeno se povećava njihova zaliha i kad sadržaj ugljikohidrata
dostigne izvjestan iznos, odnosno bolje reći kad se postigne
povoljan C/N omjer (a vrijeme toga dirigirano je nasljednim i vanjskim
faktorima) vegetativan razvitak se smanjuje, biljka postaje fiziološki
zrela, počinje fruktificirati. Razumljivo, da kod jedne šumske vrste dolazi
do povoljnog omjera ranije kod stabla na osami ili sa djelomično
oslobođenom krošnjom nego kod stabla u sastojini; prije na južnoj ekspoziciji
i južnoj granici njenog geografskog prostranstva nego na sjevernoj
granici ili sjevernoj ekspoziciji. Ranije u donjim dijelovima visinskog
pojasa nego u gornjim. Nadalje do plodonošenja dolazi ranije, ali je ono
manje obilno na izvjesnim lošim tlima, a kasnije i obilnije na boljim tlima.


Nakon dostignuća fiziološke zrelosti plodonošenje se zbiva kod nekih
vrsta obilno svake godine, a kod drugih manje ili više pravilno nakon
određenog perioda. Prelazilo bi okvire postavljenog cilja kad bi se ovdje
raspravljalo opširnije o periodicitetu plodonošenja. Ovdje treba napomenuti
samo neke momente, koji su u očiglednoj vezi sa C/N omjerom. Vjeruje
se da periodicitet ovisi o potrebnom vremenu nadoknade potrošenih
ugljihokidrata. Poznato je nadalje, da bogata sjemena godina dolazi nakon
perioda suhih i toplih godina (Dengler, Horvat, Tsehermak, Baker),
koje su očigledno pogodne za akumulaciju ugljikohidrata a nepogodne za
apsorpciju dušika. S tim u vezi naročito su zanimljiva Hookerova istraživanja
sezonskih promjena u kemijskom sastavu izbojaka jabuke. Na
izbojcima koji su sadržavali mnogo škroba a malo dušika u vrijeme diferenciranja
pupova, razvili su se cvjetni pupovi. Na izbojcima sa malim
sadržajem škroba, a velikim sadržajem dušika, razvili su se lisni pupovi.
U prilog toga govore i ovi zanimljivi pokusi. Ako na grančici ispod pupa
prije njegovog diferenciranja na cvjetni ili lisni načinimo zarez, iznad
njega će se sakupljati ugljikohidrati pa dolazi do stvaranja cvjetnog pupa.
Ako pak načinimo zarez iznad pupa, tada ne dolazi do akumulacije ugljikohidrata,
nego do relativnog povećanja dušika, pa se ne stvara cvjetni
nego lisni pup (Knapp-Auchter).