DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 31     <-- 31 -->        PDF

vanje sa dušikom smanjivano do izvjesne granice, trošenje ugljikohidrata
se je također smanjivalo. Slijedilo je f ruf tif ikacij a. (Biljka u toku
svojeg razvitka prelazi iz jednog stanja u drugo).


Do pio´donošenja dakle ne dolazi ni sa visokim
sadržajem ugljikohidrata niti sa visokim sadržajem
dušič"nih tvari; onda kad između njih postoji
povoljan omjer. Nadalje izlazi da u većini slučajeva (I. II. III.),
sve što povećava koHčinu asimilata ili što sprečava apsorpciju dušika,
dovodi do povoljnog odnosa ugljikohidrata i dušičnih tvari, pa podupire
plodonošenje. Suprotno od ovoga pospješuje vegetativno rastenje.


Mnogobrojna opažanja i eksperimenti (većinom američkih istraživača)
izvršenim ne samo na jednogodišnjem poljoprivrednom i ukrasnom
bilju, nego i na maslini, jabuci i drugim voćkama potvrđuju C/N teoriju.
U praksi (poljoprivrede i hortikulture) može se iskoristiti ovo saznanje
tako, da na temelju morfoloških i ekoloških značajki neke biljke, odredimo
kojoj navedenoj grupi pripada i poduzmemo mjere sa kojima reguliramo
C/N omjer. Po Curtis-Clark-u biljku pod uvjetima II. možemo potaknuti
na plodonosnost sa smanjivanjem vode u tlu, smanjivanjem dušika
u tlu sa podsadnjom (na pr. trave u voćnjacima) ili prevrtanjem
humusa omogućivši time jači razvitak mikroorganizama, koji ga rastvaraju,
rezanjem korijena i time smanjivanjem primanja vode i mineralnih
tvari, prstenovanjem stabla i povećanjem intenziteta svijetla. Sve ove
mjere smanjuju vegetativan razvitak i sadržaj dušika u biljci a povećavaju
akumulaciju ugljikohidrata. S druge strane, smanjivanje krošnje obrezivanjem,
obrada tla, a naročito gnojenje i natapanje, još više odlažu plodonošenje.
Ove mjere pogoduju plodonosnosti biljaka pod uvjetom IV.


C/N teorija dobro objašnjava mnoge pojave, no ona ima svojih nedostataka.
Ne zna se ni približno koji omjer C/N uzrokuje fruktif ikacij u
kod pojedinih vrsta. Uzrok je tome činjenica da se ugljikohidrati i dušične
tvari u biljci nalaze u različitim oblicima i imaju mnogo različitih
funkcija, uslijed čega dolazi do razmimoilaženja u shvaćanju koji su sastojci
najvažniji. Neki smatraju da je najvažniji odnos između topljivih
ugljikohidrata i topljivih dušikovih spojeva, a drugi, između raspoloživih
ugljikohidrata i totalnog dušika i t. d.


Druga je teškoća postojanje izuzetaka koje ova teorija ne može
objasniti. Tako Baker navodi pokuse gdje se sa obilnim gnojenjem sa
dušikom, povećala produkcija sjemena u šumi bukve i sladornog javora,
kod bukve za četiri do pet, a kod javora za bar 30 puta. Slično je i u
jednom pokusu sa hrastom, pa autor preporučuje opreznost.


Svakako ovo upućuje na to da je C/N teorija daleko preslaba da
posve objasni plodonošenje. U ovom procesu sigurno sudjeluje još čitav
niz drugih važnih i manje poznatih momenata, u prvom redu hormona1.
Povoljan C/N omjer vjerojatno nije uzrok nego posljedica ili popratna
pojava nekog drugog faktora koji upravlja fruktif ikacij om. No C/N teorija
bez sumnje unapređuje razumijevanje i približava nas spoznaji
mnogih pojava u vezi sa plodonošenjem, pa moderna biljno-fiziološka i
šumarska (Dengler, Tourney-Korstian, Tschermak, Baker) shvaćanja
ovog problema ističu veliki utjecaj C/N omjera na produkciju sjemena.
Tako na pr. u odličnom djelu »Foundations of Silviculture« (1947),


1 Izgleda, prema novim istraživanjima, da se cvjetni hormoni stvaraju u lišću.


325